Home

Roci sedimentare friabile

Tipuri de roci si proprietati ale acestora cu importanta

SUBCARPATII SI MEDIILE SUBCARPATICE - rasfoiesc

Cu exceptia magurilor din fâsia îngusta de roci calcaroase triasice din marginea de Sud - Est, întreaga unitate este sculptata în roci sedimentare neogene si cuaternare (mai friabile). Clima în comuna Osorhei este determinata de Vânturile de Vest, fiind asadar o clima temperat continentala, cu o temperatura medie anuala de 10,3°C sedimentare - totalitatea proceselor fizice, chimice și biologice care se desfășoară la suprafața scoarței terestre și în urma cărora are loc depunerea unor fragmente sau particule de minerale, roci, organisme etc. din care provin rocile sedimentare

Complexul reliefului petrografic este constituit din totalitatea formelor de relief a căror geneză, evoluție și aspect exterior sunt condiționate predominant de natura rocilor pe care acestea se dezvoltă.. Influența rocilor asupra reliefului se evidențiază prin proprietățile lor fizice și chimice (duritate, permeabilitate, solubilitate), în raport cu eroziune alterarea structurală a unor roci preexistente, ca rezultat al unor acțiuni fizice sau chimice (temperatură, presiune, oxido-reducere). Corespunzător acestor categorii, petrologia are trei ramuri principale: 1. petrologia rocilor magmatice 2. petrologia rocilor sedimentare 3. petrologia rocilor metamorfice unele exemple de roci sedimentare. Asociază elementele din cele două coloane și scrie, în celulele libere, cifrele din coloana В corespunzătoare unui anumit tip de roci sedimentare (cifrele pot fi scrise o singură dată). Coloana A Coloana B A. Detritice friabile 1. Antracit 2. Calcar oolitic 3. Cretă 4. Grohotiș 5. Gresie 6. Turbă 7.

Din această categorie fac parte atât roci dure, cât şi friabile (nisipurile, pietri-şurile, prundişurile etc.). Cele friabile se folosesc ca îmbrăcăminte pentru drumuri fără a fi prelucrate special. Pentru a fi utilizate, rocile dure se taie în pavele ori blocuri sau se sfărâmă. Pa velele se folosesc la pavarea drumurilor şi. Ele pot fi găsite în roci sedimentare sau sol și credeți-mă sunt o priveliște minunată atunci când le întâlniți. Oamenii le țin în fața caselor în unele sate românești. Uneori le numesc pietrele vii. Sunt făcătoare de minuni, alungă spiritele rele și au și rol tămăduitor, spun sătenii c) Marmura, Cuartit - sunt roci metamorfice formate prin schimbarea proprietatilor fizice si chimice ale rocilor sedimentare si eruptive de-a lungul timpului. Aceste tipuri de piatra nu sunt recomandate pentru placarea fatadelor deoarece sunt casante si friabile, caracteristicile lor de tehnice neindeplinind (de cele mai multe ori) conditiile.

Date generale despre comuna Oșorhei Scurt istoric Istoria comunei Oşorhei a fost influenţată de aşezarea acesteia în apropierea oraşului Oradea. Primele atestări documentare ale satelor care alcătuiesc în prezent comuna Oşorhei datează din jurul anilor 1202-1203, făcând referire la Alparea, Cheriu şi Felcheriu. Mai târziu, în anul 1236, apar în divers -Petrografie: stratele geologice sunt alcatuite din roci sedimentare, necutate moi: argile, marne, nisipuri, gresii usor consolidate.-Relieful: are altitudini variabile, in zonele marginale pot depasi 1000m(1080m in Dealul Becheci), iar in partea centrala nu depasesc 500-600 Banatului - Harta Turistului. Muntii Banatului sunt cuprinsi intre defileul Dunarii in sud, culoarul Timis-Cerna in est, campia Lugojului in Nord si o succesiune de dealuri in vest, muntii Banatului reprezentand diviziunea sudica a Carpatiilor Occidentali. Ei par o continuare fireasca a Carpatiilor Meridionali spre vest, dicolo de culoarul.

(PDF) Relaţia dintre distribuţia solurilor şi procesele de

GC6E0KN The Red Ravine / Râpa Roşie (Earthcache) in

  1. ant din sisturi cristaline la care se aduaga.
  2. Hateg in E, iar in V Campia Lugoj. CLIMA :Carpatii Occidentali sunt expusi direct maselor de aer vestice, umede, asa incat precipitatiile medii sunt de 1000-1200mm/an, iar temperaturile medii anuale sunt cuprinse intre 1 C-pe cele mai inalte culmi, si 6-7 C la poale. RETEAUA HIDROGRAFICA :Raurile apartin bazinelor Cris, Mures, Somes, Timis care.
  3. Roci piroclastice consolidate, formate din fragmente lapilice cu dimensiuni intre 4 si 32 mm prinse prin intermediul unui liant (cenusa fina sau sticla vulcanica). Macroscopic, acestea sunt roci cu un aspect de microconglomerat, colorate in tonuri roscate sau galbui. De multe ori sunt friabile si apar in bancuri fara o stratificatie vizibila

Descreierea rocilor sedimentare 7.1 Roci detritice 7.2 Roci piroclastice 7.3 Roci argiloase 7.4 Roci calcaroase 7.5 Roci silicioase 7.6 Roci aluminoase 7.7 Roci fosfatice (fosforite) 7.8 Roci feruginoase si manganoase 7.9 Rocile evaporitice 8. Roci sedimentare utile 9 Zona este alcatuita din roci sedimentare (conglomerate ,gresii,argile si marne), dar si cenusa vulcanica (provenita din Yelowstone). Astfel zonele alcatuite din roci friabile vor fi puternic adancite iar celelalte zone vor avea o eroziune incetinita. 2 Prin acţiunea agenţilor eroziunii asupra depozitelor sedimentare constituite din roci foarte friabile, structura geologică este vizibilă la zi: acest loc ne oferă o privelişte asupra stratificării alternative şi încrucişate de origine fluviatilă, cu straturi cu înclinări diferite şi lenticulare depozite sedimentare formate din. - în Subcarpaţii Getici predomină rocile sedimentare friabile (pietrişuri, nisipuri, gresii), în timp ce în Podişul Dobrogei se întâlnesc roci variate (graniţe, şisturi verzi, calcare sarmatice, loess, pietrişuri, nisipuri) - sunt alcătuiţi din roci sedimentare friabile situate în structuri cutate (anticlinale şi sinclinale) precum: argile, marne, nisipuri, pietrişuri şi conglomerate - s-au format în ultimele faze ale orogenezei alpine , ca răspuns la ridicările care au avut loc în Carpaţ

Canionul romanesc- Râpa Roșie :: Romania nestiut

Români (Moldoveni) (77,7%) Ucraineni (15%) Ruși (5,2%) Alte etnii (2,1%) Conform datelor celui mai recent recensământ din 2014, populația totală a comunei Tîrnova era de 3.539 locuitori. Densitatea populației la nivel de comună constituie 72,9 loc./km 2 , mai mult decât media pe raion 59 loc./km 2 și mai puțin decât cea pe țară - 88,5 loc./km 2 . La recensământul precedent din. Orizonturile libere și friabile nu au caracteristicile solurilor și interpretarea unui paleosol este incompatibilă cu succesiunea evenimentelor geologice necesare. În schimb, dovezile din teren se potrivesc cadrului biblic mult mai bine decât celui uniformitar. și că majoritatea rocilor sedimentare observate pe pământ au rezultat.

Munții Banatului sunt formați în mod predominant din șisturi cristaline la care se adaugă calcare, fliș și roci vulcanice. Arealele calcaroase au un relief carstic foarte reprezentativ: peșteri ( Peștera Comarnic ), chei ( Cheile Minișului, Cheile Nerei, Cheile Carașului ), cursuri subterane, izvoare carstice, văi seci Rocile sedimentare sunt foarte bine dezvoltate în Câmpia Olteniei, care s-a format calcare, argile, roci în general friabile şi permeabile. Ultima formaţiune străbătută de Jiu, zona de câmpie, prezintă un relief de acumulare fluvio - lacustru şi eolian. Litologic zona este alcătuită din marne, nisipuri, gresii ş Petrografia: roci sedimentare friabile recente precum pietrișuri,argile, nisipuri,marne dispuse în structuri înclinate de la nord la sud; Altitudinile: în nord altitudinile de 600-700 m, scad spre sud ajungând în sud la 200-300

(Pdf) Sistem Suport De Decizie În Gestiunea Apelor Urbane

-sunt alcatuiti din roci sedimentare friabile situate in structuri cutate (anticlinale si sinclinale) precum: argile, marne, nisipuri, pietrisuri si conglomerate -uneori apar cute diapire ( structuri geologice caracteristice formate din anticlinale cu strate ridicate pana la verticala, strapunse de samburi de sar Muntii Bargau constituie o unitate mai redusa ca suprafata (circa 1500 km2), dar mai ales ca inaltime, in comparatie cu cei doi uriasi ai nordului carpatic, care ii strajuieste pe latura septentrionala si cea meridionala. Prezinta un relief complex, determinat de existenta vulcanismului cu caracter subteran scos la zi in urma erodarii si inlaturarii cuverturii rocilor sedimentare, mai friabile

Astfel, în roci dure, loess şi pe fronturi structurale panta este mare (uneori apar abrupturi), iar fragmentarea torenţială înregistrează valori ridicate (peste 2 km/km2). Versanţii tăiaţi în roci sedimentare, cu rezistenţă mică sau care corespund parţial suprafeţelor structurale, au pante mai reduse şi sunt slab fragmentaţi Acest proiect trateaza Potentialul Turistic al Transilvaniei. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 2 fisiere doc, ppt de 57 de pagini (in total).. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca Litoclastele sedimentare cupnnd marnocalcare si calcare marnoase diaclazate, marne negre si rare conglomerate cu elemente calcaroase si gresii (<5%). Nu existä litoclaste constituite din roci puternic alterate, friabile. Nu existä litoclaste constituite din roci vacuolare. Cod: RIP2-LC.CCF-ee9 cEN1 NSTRUCT\I CCF S.R.L

Relief - GAL Codrii Herțe

  1. area conținutului de Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn din alu
  2. Formaţiunile geologice şi condiţiile paleogeografice de formare a rocilor Formaţiunile geologice precambriene sînt cele mai vechi de pe teritoriul Republicii Moldova, fiind reprezentate de un complex de roci cristaline de vîrstă arhaic-proterozoică (2.000-1.650 mii. ani) şi de roci mai tinere - sedimentare-terigene, sedimentare.
  3. E.1. marea varietate petrográfica (mozaic de roci: roci magmatice, roci metamorfice, roci sedimentare) generează marea varietate a resurselor de subsol; 2. Bucureşti este o metropolă cu funcţii complexe: puternic centru industrial, cu funcţii de transport, centru financiar-bancar, centru cultural-ştiinţific şi de învăţământ
  4. Pe flis se dezvolta forme de relief structural, iar pe sisturile cristaline s-au conservat formele de modelare ciclica (platformele de eroziune), mai reduse altitudinal decat in Carpatii Meridionali. in partea de vest si nord, Muntii Banatului sunt marginiti de o bordura deluroasa formata din strate sedimentare friabile (depuneri submarine si.

Video: Comuna Oșorhei - Zona Metropolitana Orade

Obiectul ocrotirii: În zona Budacului de Sus, pe cursul superior al văii Budacului, în apropierea contactului cu eruptivul Călimanilor, sunt prezente roci sedimentare pannoniene care conţin o bogată faună ce merită să fie cunoscută şi ocrotită. Sedimentele pannoniene apar bine deschise în malurile Budacului şi a afluenţilor săi. Matricea unei roci magmatice este formată din cristale cu granulație mai fină, totuși sunt destul de friabile (de exemplu, rocile sedimentare devin din ce în ce mai indurate. În general, cu cât straturile sunt mai vechi, cu atât este mai probabil ca acestea să aibă consistența fermă implicită în general în termenul. gresie este un nisip consolidat. Este o rocă sedimentară foarte răspândită și bine cunoscută. Nu ar trebui să fie o surpriză, deoarece gresiile alcătuiesc 1020% din toate rocile sedimentare și rocile sedimentare sunt de departe cele mai comune roci de la suprafață (vezi mai multe numere interesante referitoare la nisip într-un post creier jocuri cu boabe de nisip)

Glosar de geologie - Wikipedi

2. zona sedimentarului - care prezinta un substrat alcatuit din roci friabile detritice, permeabile, intens afectate de eroziunea in suprafata si adancime, un relief cu pante intre 10-20o, cu energie accentuata, cu fragmentare puternica si cu predispozitie ridicata la eroziunea in suprafata si adancime specifica, coeficient de tasare, permeabilitate, viteza de sedimentare. Determinarea caracteristicilor fizice, mecanice si elastice ale rocilor stâncoase, determinarea caracteristicilor agregatelor utilizate la infrastructura cailor de comunica ii terestre i la fabricarea betoanelor si mortarelor utilizate in constructii Argila si marna sant roci sedimentare pietrificate absorb si magazioneaza apa foarte bine si in cantitate mare . Argila sau popular lutul , care este folosit si la fabricarea ghivecelor absoarbe dar se si inmoae in contact cu apa . Iata cateva poze cu ceva materiale : Argila Marna Tuf vulcanic Si aici toate trei la o lalta Sper ca am ajutat cu. Rezervația Naturală Gresiile de pe Stânca Dracului apare sub forma unei bucăți de piatră la marginea unei șosele din Sălaj. Avem aici un bolovan de formă ciudată, ca o ciupercă, în sensul că are un picior mai subțire decât pălăria globuloasă. Fiind situată pe o pantă cu înclinație puternică și având și un fel d

Relief petrografic - Wikipedi

  1. Schubert&Franzke Harta cicloturistica - Trasee cu bicicleta in Muntii Banatului Muntii Banatului reprezinta subdiviziunea sudica a Carpatilor Occidentali. Sunt delimitati de Defileul Dunarii la sud, Culoarul Timis-Cerna la est, Campia Lugojului la nord si o succesiune de dealuri la vest. In zona exista un relief muntos cu paduri de conifere
  2. Marea variete a formelor de relief face ca pe teritoriul tarii sa întâlnim toate tipurile de roci: sedimentare, magmatice si metamorfice. Ele sunt utilizate ca roci de constructii, cum ar fi: din Carpati avem calcare, granite, marmura, travertin, gresii; din zonele deluroase si de câmpie se exploateaza pietrisurile si nisipurile. - 4 p VI
  3. Roci sedimentare, carbonatice, cristalizate, formate din mai mult de 50% dolomit (CaMg(CO3)2) Macroscopic: roci asemanatoare calcarelor, de care nu se pot deosebi macroscopic (vezi reactii cromatice pentru carbonati). Cristalizarea lor este variata si culorile diverse: alb, gri, galben deschis, roz sau verzui

Fibre chimice Fibre artificiale 15 din polimeri naturali

(roci sedimentare friabile, precipitatii, panta) si utilizarea economica neadecvata a terenurilor (defrisari, suprapasunat, arat din deal în vale etc.) determina o eroziune. accelerata a terenurilor. în Subcarpati si în muntii josi relieful este accidentat, predomina suprafetele de versanti, cu pante Rocile metamorfice provin prin transformarea rocilor eruptive sau sedimentare sub actiunea presunilor mari,a temperaturilor inalte , a gazelor si solutiilor lichide fierbinti etc. Aceste roci se impart in doua mari categorii: -sisturi cristaline sau roci cristalofiliene,din care fac parte filitele, sisturile, micasisturile, gneisele; -roci de. Wollastonitul este un silicat de calciu ce formeaza cristale tabulare, frecvent maclate si destul de friabile.De asemenea poate aparea in habitus masiv ,fibros,granular sau compact.Cristale bine formate se gasesc rar, cele mai frumoase in lave, adesea concrescute.Culoarea este alba-gri, uneori verde foarte pal sau incolor.Este un mineral. stânga a Târnavei Mici (fig.1.1), pe o suprafață plană sculptată în roci friabile de vârstă panoniană: argile, nisipuri, gresii nisipoase. Strict în zona amplasamentului nu acționează procese geomorfologice. Fig.1.1. Poziția geografică a amplasamentului în raport cu obiectivele socio-economice învecinate..

Pietre, ouă de dinozaur sau resturi extraterestre

Cuvertura platformei este alcătuită din roci sedimentare atribuite proterozoicului superior, paleozoicului, mezozoicului şi cainozoicului. După efectul sumar al mişcărilor noi tectonice din cuaternar, Districtul Nistru poate fi divizat în două regiuni, de nord și de sud, care pot fi delimitate pe latitudinea orașului Ştefan Vodă ORDIN nr. 93 din 23 iulie 1998 pentru aprobarea instrucţiunilor tehnice elaborate în vederea aplicării unitare a dispoziţiilor Legii minelor nr. 61/1998. EMITENT. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 330 bis din 1 septembrie 1998. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, având. Subcarpatii Transilvaniei, Podisul Odorhei, Podisul Tarnavelor 1.Asezarea geografica A. Subcarpatii Transilvaniei: Sistem de depresiuni si dealuri, in cea mai mare parte in bazinul Muresulu, care prin geneza, evolutie si peisaj se apropie de unitatile naturale subcarpatice de la exteriorul Carpatilor.Limita fata de munte este sinuoasa cu patrunderi spre est pe vaile principale

Textura: partea -masivă (roci magmatice intruzive), fluidală (magma curgătoare), construcţiei roci care scoriacee (piatra ponce); defineşte dispoziţia -stratificată la rocile sedimentare formate prin depunere lentă, spaţială şi orientarea masivă (calcare, dolomite, conglomerate); particulelor minerale -şistuasă (metamorfism. Ordinul 93/1998 ( ORDIN Nr. 93 din 23 iulie 1998 pentru aprobarea instructiunilor tehnice elaborate in vederea aplicarii unitare a dispozitiilor Legii minelor nr. 61/1998

Sunt stânci transformate sub acțiune gazelor și fluidelor postvulcanice. De altfel, pe tot traseul până la Peștera Sulfatară puteți găsi fragmente de pietre albicioase, friabile (se pot rupe în mână). Sunt vechile roci negricioase-cenușii, tari ca piatra, care însă s-au dezagregat sub acțiunea agenților postvulcanici. 3 Sunt alcătuite din roci sedimentare şi metamorfice de tip geosinclinal, intens cutate şi faliate, cu relief puţin accentuat (lanţuri muntoase erodate). Acest tip crustal este tectonic stabil şi ocupă cca 8% din suprafaţa globului S8 - Complex 6/8, marginea umpluturii unei gropi arse. Prezintă trei unităţi sedimentare, cu limite oblice, dinspre exteriorul către interiorul gropii: - argilă siltică brun gălbuie, structură cu agregate fine, fisuraţie prismatică, relativ omogenă, foarte compactă, cu impregnaţii rare şi fine feruginoase

Avand densitatea mai redusa decat a apei sarate, s-a gasit in caverne si zone cu straturi sedimentare calcaroase, argiloase, sau nisipoase de la suprafata, (in Germania, de exemplu, in jurul Hanovrei si Braunschweig). zgure şi roci eruptive: fibre de au afinitate scăzută faţă de coloranţi, sunt friabile, produc pilling şi se. Cod RAN 27132.01 Raport: Programul Naţional de Cercetare Arheologică Autostrada Obiectivul principal al cercetărilor arheologice de pe tronsonul 3C (Dolea-Margine) al viitoarei autostrăzi Borş-Braşov, a fost identificarea unor potenţiale staţiuni arheologice care urmau, firesc, apoi să fie cercetate de o manieră importantă, care să permită realizarea propunerii de. ROCI REZIDUALE = laterite s i bauxite. Aceste tipuri de roci reprezinta depozite bogate in hidroxizi de Al, relativ omogene din punct de vedere chimic si mineralogic.. Lateritele sunt rezultatul unor puternice transformari chimice ale rocilor preexistente. Ele sunt identice cu depozitele reziduale care intra in alcatuirea scoartei de alterare din ariile continentale situate in zone cu climat.

Proiectare fatade ventilate cu piatra natural

Sunt alctuite din opal i au aspect spongios fiind friabile i uoare. Spongolitele sunt silicolite constituite din spiculi de spongieri, silice, minerale argiloase etc. Evaporitele sunt roci sedimentare, formate prin precipitare chimic din soluiuni apoase reci hipersaline, n condiii de climat arid. 128 GEOLOGIE APLICA Aflată la cota +540,1 m, la nord de presupusul (dar posibilul) abataj al Minei Piticilor, galeria a fost executată în roci sedimentare intens argilizate şi friabile (diferite net de cele din culcuşul filonului Clementina) pentru cercetarea eventualelor ramuri filoniene din acoperişul filonului Clementina Loessul nu are stratificatie ca celelalte roci sedimentare, in schimb prezintã o mare omogenitate. În alcãtuirea loessului intrã particule de cuarţ, argilã, calcar, o serie de minerale grele şi uşoare, unele fosile şi resturi organice. În ansamblul lor, loessurile sunt depozite cuaternare

Date Generale - Primăria Oșorhe

DESPRE PROIECT: Râul Putna - crearea sistemului de management integrat pentru Situl de Interes Comunitar Râul Putna şi ariile naturale protejate învecinate: Râpa Roşie - Dealu Morii, Rezervaţia Algheanu şi Pârâul Bozu - MySMIS 102581. Beneficiarul proiectului: Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice Pietrișurile sunt roci sedimentare constituite din fragmente de roci și de minerale rotunjite, cu dimensiunile cuprinse între 2 și 50 mm, care se formează pe litoral, în albiile apelor curgătoare sau în regiunile ocupate de ghețari. Nou!!: Depozit (geologie) și Pietriș · Vezi mai mult » Plant 1. Relieful predominant este de câmpie, dealuri si coline joase. El se suprapune peste vechiul scut est-european si peste scutul Karagandei sau al Kazahstanului, unde s-au format vaste sineclize si anteclize alcatuite din depozite groase de roci moi, friabile, peste care s-a depus loess-ul pleistocen, care în Câmpia Rusa atinge 80-110 m grosime Pe terenurile cu roci friabile este bine ca împletitura de nuiele să fie căptuşită în amonte cu un rând de fascine aşezate transversal. Împletirea se face în aşa fel încât să asigure.

Depresiunea colinara a Transilvanie

Eroziunea aici a fost favorizat de existena unor roci sedimentare neconsolidate i puin rezistente. producnd eroziuni ale solurilor i straturilor mai friabile, depuneri de pietriuri i nisipuri peste solurile fertile, inundaii etc. Referitor la stratul de zpad, acesta variaz ntre 5 cm i 15 cm, n unele ierni fiind i mai mare Apar în orizonturile superioare ale stratelor sedimentare. Datorită poziţiei superioare, ca un acoperiş, şi formei ondulate a marginilor, m-am gândit că este potrivit să le denumesc acoperişuri dantelate. Majoritatea trovanţilor din Cătina sunt de dimensiuni mici şi chiar dacă sunt constituiţi din roci silicioase, cu o. Roci magmatice, neogene si cuaternare : formatiuni vulcanogen-sedimentare 3.Relieful 3.1 Caractere generale:Subunitati de relief A.Subcarpatii Transilvaniei: Relieful major reflecta alcatuirea structurala si evolutia.De la est la vest se disting

Banatului - Harta Turistulu

Bihor(Curcubăta Mare)- 1 849 m din M. Bihor • ocupă 26% suprafaţa Carpaţilor • prezintă o mare complexitate litologică şi structurală, fiind formaţi dintr-un adevărat mozaic de roci: vulcanice, sedimentare şi metamorfice (şisturi cristaline) • varietatea rocilor impune o mare varietate a reliefului • relieful pe şisturi. Din perspectiva dezvoltării durabile, mediul înconjurător (abiotic şi biotic) trebuie să dobândească prioritate chiar şi în cazul aglomerărilor urbane, care, deci sunt compuse în majoritate din elemente de origine antorpică, funcţionează conform legilor generale ale ecologiei. IV. Oraşul nostru - mai bun, nu mai mare În plus, haldele fiind formate din materiale friabile acestea sunt preluate de apele meteorice şi transportate în zonele învecinate unde, prin sedimentare, contaminează solurile. LMA contribuie, de asemenea, la contaminarea solurilor pe diferite distanţe Platoul, numit local Marlouz, cuprinde strate oligocene constituite din alternanţe dese de roci argiloase friabile şi roci silicioase dure, impregnate cu bitum

You just clipped your first slide! Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. Now customize the name of a clipboard to store your clips Dacă dai cele mai vii exemple de roci folosite în construcții, este nisip, argilă, granit, bazalt, sare, cărbune și multe altele. Este greu de spus care dintre cele trei grupe de roci este folosită cel mai adesea în industrie. Dacă luăm în considerare rocile sedimentare, atunci acestea sunt nisip și calcar Clima regiunii este caracterizată printr-un climat transcarpatic, continental, care este influenţat evident de relief (topoclimate de adăpostire ori expoziţie favorabilă). Temperatura aerului: media anuală: +8 +9 0C. variaţia medie lunară -3 0C +18 0C = 210C. Precipitaţii atmosferice: media multianuală =700 - 800 mm