Home

Dezvoltarea socio economică a regiunii sud est în contextul crizei globale

Referat Dezvoltarea socio-economica a regiunii Sud-Est in

 1. Acest referat descrie Dezvoltarea socio-economica a regiunii Sud-Est in contextul crizei globale. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier docx de 7 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca
 2. Acest proiect trateaza Analiza socio-economica a regiunii Sud-Est. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier docx de 37 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte
 3. ROMÂNIA ȘI CRIZA ECONOMICĂ 2008-2012. Aria de Piata. O treime dintre români simte efectele crizei Realizat în perioada 28 ianuarie Dezvoltarea Socio-economica a Regiunii Sud-est in Contextul Crizei Globale. Încărcat de. Iulian Cristea
 4. Alt fel de ocupare: cererea de economie socială în regiunile de dezvoltare București-Ilfov și Sud-Est

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ENDOGENĂ LA NIVEL REGIONAL. CAZUL ROMÂNIEI. Zizi Goschin. Gheorghe Zaman. George Georgescu. Daniela Antonescu. Florina Popa. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 30 Full PDFs related to this paper mică cu 0,3% decât cea înregistrată la nivelul Regiunii Sud-Est. Populaţia din grupa de vârstă 0-14 avea în 2011, ponderea de 16,25%, mai mare decât cea inregistrată la nivelul Regiunii Sud-Est cu 0,25%. La populaţia în grupa de vârstă 15-19 ani, ponderea a fost d Analizând în timp, în intervalul 2011 - 2018, economia regiunii a fost caracterizată printr-o evoluție fluctuantă, ușor ascendentă începând cu anul 2014, reflectată în valorile principalilor indicatori de evaluare a creșterii economice. Întreprinderile au un rol hotărâtor în dezvoltarea economică a RSM, în determinarea. Practici comerciale incorecte în România în contextul crizei COVID-19 Analiza statistică a principalelor fenomene demografice la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. Informatizarea economiei românești- un pas înainte pentru dezvoltarea economică a țări Regiunea Sud-Vest Oltenia are ca obiectiv strategic global pentru perioada 2014-2020: dezvoltarea durabilă şi echilibrată a regiunii prin valorificarea resurselor proprii, sprijinirea mediului de afaceri, a infrastructurii şi serviciilor, în vederea reducerii disparităţilor existente între regiunea Sud - Vest Oltenia şi celelalte.

Proiect Analiza socio-economica a regiunii Sud-Est

 1. În zonele rurale, cea mai mare rată a şomajului a fost în zona Bucureşti‐Ilfov (9,6%), iar cea mai mică în Regiunea Nord‐Est (1,8%) (INS, 2018). În zona rurală a Regiunii Sud Muntenia, rata şomajului a fost de numai 6,1%, o diferență importantă față de urban, însă totuşi mare față de celelalte regiuni ale țării
 2. G. Regiunea Sud-Est VI. Turismul medical în contextul Directivei 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale Regionale de Specializare Inteligentă identifică resursele balneare ca o resursă importantă pentru dezvoltarea socio-economică durabilă a Regiunii. Astfel, în Raportul de Studii.
 3. ă vântul de N-NE - 33,5%, urmat de vântul NV - 24,7%; vântul de SV - 9,5%
 4. Activitatea economică a Zonei Metropolitane Craiova este relevantă la nivelul fiecăruia din cele 4 sectoare de activitate, nu numai în raport cu performanța economică a județului, ci și în raport cu întreaga Regiune de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, unde pare că nu există competitori semnificativi pentru întreprinderile din domeniu IT&C

Efectele Crizei in Romania Asupra Cresterii Si Dezvoltarii

 1. 3.2Directia nr. 2: Dezvoltarea socio-economica a comunei152. iar în vest, sud şi est de ape curgătoare: Dunărea, respectiv Oltul. Râul Jiu străbate regiunea în direcţia nord-sud şi o împarte în două părţi aproape egale, în care relieful uneia apre să se oglindească în cealaltă. Activitatea economică la nivelul.
 2. Evoluţia medie a populaţiei în localităţile urbane (la nivelul UAT) în perioada 2000-2006 a înregistrat o reducere la 93,61%. Reducerea de populaţie în urban este mai accentuată şi comparativ cu cea înregistrată de populaţia urbană a ţării (97,29%) şi cea înregistrată de populaţia urbană a Regiunii Sud-Est (94,42%)
 3. Bacăul poate contribui la dezvoltarea economică a regiunii, avand deja un centru de afaceri consolidat optim pentru mediul de afaceri regional - Centrul de Afaceri şi Expoziţii Mircea Cancicov Bacău situat în partea de Vest a Municipiului Bacău, pe Calea Dr. Alexandru Safran nr. 145, strada care continua DN 11, ce leagă.

Dezvoltarea socio-economică a regiunii Sud Muntenia presupune atât elaborarea unor strategii strict economice şi sociale, cât şi alinierea măsurilor de dezvoltare la noile condiţii impuse de efectele şi consecinţele tot mai pregnante induse de schimbările climatice şi modificările de mediu asupra sectoarelor economice şi. siguranţa şi dezvoltarea economică reprezintă. baza materială a existenţei unui stat, situaţia. devine complicată în contextul globalizării deoarece. realizarea obiectivelor de natură economică. presupune conectarea la o reţea de interdependenţe. economice în care se regăsesc interesele economic Formarea profesională în educaţie în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul regiunii Sud-Est (PAR SE) Soluţii de antreprenoriat adaptate realităţii socio-economice din Regiunea de Sud-Est Competenţe Antreprenoriale pentru Tinerii din Regiunea Sud-Est - CA. Program Operational Regional 2007-2013 - ADR Centr 10,1% în cazul regiunii Sud‐Vest Oltenia până la 23,5 în cazul regiunii București ‐ Ilfov. În cazul mediului , ratele semnificativ mai ridicate variază de la 21,9% în cazul regiunii București ‐ Ilfov la 50,1% în cazul regiunii Nord‐Est. pentru dezvoltarea economică, a serviciilor educaționale și sociale: POR, PNDR.

Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a municipiului Dej Integrarea pe piata muncii a categoriilor de someri defavorizati in contextul crizei economice Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea somerilor din mediul rural în viata activa din judetul Bihor Mediere proactiva in Sud-Est. După 1990, şomajul a crescut brusc în toate regiunile ţării, cele mai ridicate rate ale şomajului înregistrându-se în regiunile mai slab dezvoltate, industrializate în anii '60-'70: Nord-Est, Sud-Est, în timp ce ratele cele mai scăzute erau tradiţional înregistrate în Regiunile Bucureşti-Ilfov şi Vest. În anul 2000, ca.

Rezultatele recensământului populației și al locuințelor, desfășurat în perioada 20-31 octombrie 2011, arată că populația rezidentă a regiunii Sud Muntenia fost de 3136,446 mii persoane (reprezentând 15,6% din totalul populației României), din care 48,8% bărbați și 51,2% femei. Între cele două recensăminte, 2002 și 2011. Compentente antreprenoriale pentru mediul rural in regiunea Sud Est \Dezvoltare resurse umane si mestesuguri in comuna Dorna Arini, jud. Suceava\ PrimariacomuneiDornaArini DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE OCUPATE IN AGRICULTURA DE SUBZISTENTA DIN MEDIUL RURAL AL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD VEST OLTENIA S.C.ASCENDOS.R.L Sectorul IMM-lor din Republica Moldova s-a evidenţiat ca un fenomen de dezvoltare socio-economică a ţării în contextul privatizării în masă, s-a format şi dezvoltat în condiţiile. Prioritatea de Investiţii 5.1 pune accentul în principal pe conservarea patrimoniului natural şi cultural, dar fără a uita alte rezultate suplimentare relevante şi schimbările care ar fi generate, de asemenea, în arena socio-economică şi productivă. În acest sens, trimiterea la sectoarele economice (dintre care primul este turismul.

Cel mai tare site de referate din Romania. Contine referate din toate domeniile Studierea contextului economic al Regiunii Sud-Est are ca scop efectuarea unei analize comprehensive a nivelului de dezvoltare socio-economică a regiunii, care să situeze regiunea în raport cu celelalte regiuni de dezvoltare și care să identifice un prim set de probleme cu care se confruntă mediul de afaceri regional, precum și o serie.

(PDF) Alt fel de ocupare: cererea de economie socială în

Exceptând regiunea Bucureşti-Ilfov, regiunea Sud - Vest înregistrează cel mai ridicat procent de drumuri publice modernizate (32,4%), în timp ce regiunea Sud - Est se situează pe ultimul. Sud - Est În regiunea Sud - Est, zona cu cel mai mare potenţial pentru dezvoltarea acvaculturii, s-au implementat doar 4 proiecte pe Măsura 2.1.1., localizate în judeţele Vrancea (2), Brăila şi Constanţa (câte 1)

(Pdf) Dezvoltarea Economică Endogenă La Nivel Regional

Starea de inamiciţie dintre componentele sistemului - cu punctele sale de maximă intensitate din anii 1990-1999 - a transformat, în anii următori, Europa de Sud-Est în principalul generator de insecuritate de pe continent. În egală măsură, rămânerile în urmă în domeniile asimilării sistemelor moderne de valori democratice. Se finanțează proiecte care cuprind blocuri al căror regimul minim de înălţime al blocului este P+2 și au fost construite în perioada anilor 1950-1990. Valoarea alocată Regiunii Sud-Est, respective județelor Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea pentru această prioritate de investiții este de 54,13 mil euro Dezvoltarea socio-economică a regiunii Sud Muntenia presupune atât elaborarea unor strategii, cât şi alinierea măsurilor de dezvoltare la noile condiţii impuse de efectele şi consecinţele tot mai pregnante induse de schimbările climatice şi modificările de mediu asupra sectoarelor economice şi comunităţilo hotararenr. 90 din 2017-03-29 privind aprobarea planului de mobilitate urbana durabila 2016-2030 regiunea bucuresti-ilfo

Strategia integrată de dezvoltare urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020 Romania Regional Development Program 2 2 3 Proiect co-finanțat din Fondul European de De Idem, Investiţiile străine în România în perioada crizei financiar-monetare internaţionale (globale), în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane «C. S. Nicolăescu-Plopşor», Bucureşti, Editura Academiei Române, XV/2014, pp. 263-272 potenŃiale asupra sistemelor socio-economice în Dobrogea Trebuie precizat însă că în contextul definiŃiei dată hazardului din DicŃionarul IDNDR, prin care ceea ce reprezenta 34% din populatia totala a Regiunii Sud-est si 4,4% din populatia totala a tarii. De mentionat ca jud.Constanta, cu 748, 7 mii loc. depasea.

www.anpm.r

Calificarea si integrarea pe piata muncii a somerilor in domeniul turismului din regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud-Muntenia, Bucuresti - Ilfov Consilierea si instruirea şomerilor CIS 2012 Start la Antreprenoriat! - reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din randul somerilor si creare de noi locuri de munca Raportul asupra implementării Convenţiei cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei în Republica Moldova. CONCLUZII. GLOSAR. BIBLIOGRAFIE. ANEXE Lista abrevierilor. ANOFM - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Analiza socio-economică şi analiza SWOT a RDN relevă existenţa unor factori fundamentali interni şi externi, care afectează dezvoltarea regiunii. A doua cea mai mare regiune de dezvoltare după suprafaţă din cele şase (după regiunea de dezvoltare Centru) este RDN, situându-se pe al doilea loc şi în termeni de PIB şi PIB pe cap de. , (i) de evoluția nefavorabilă a încasărilor bugetare în perioada martie - decembrie datorită crizei, precum și ca urmare a amânării plății unor obligații fiscale de către agenții economici pe perioada crizei (18,12 mld. lei), (ii) de creșterea cu 2,72 mld. lei a restituirilor de TVA, față de nivelul din 2019, pentru susținerea lichidității în sectorul privat, (iii) precum. publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.142/16-10-2018: Dezbateri parlamentare: Calendarul şedinţelor - Camerei Deputaţilor: 2021 2020 2019: 2018 2017 2016: 2015 2014 2013: 2012 2011 2010: 2009 2008 2007: 2006 2005 2004: 2003 2002 2001: 2000 1999 1998: 1997 1996: Interoghează dezbaterile: din legislatura: 2020-prezent: 2016-2020.

Noutăţi Solidari pentru un viitor mai bu

Realizarea Studiului privind transportul ş i mobilitatea în cadrul Regiunii Sud-Vest Oltenia a fost ini Studiu privind dezvoltarea turismului la nivel regional. 5 0 2.2. Contextul socio-economic cu identificarea. Caută: Şedinţa Camerei Deputaţilor din 3 octombrie 201 Integrarea cercetării româneşti în contextul cercetării europene - burse doctorale Perfectionarea angajatilor in utilizarea limbilor straine pentru dezvoltarea afacerii noastre si dezvoltarea carierei lor Globale-Business Operations Center SRL Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul regiunii Sud-Est (PAR SE). strategia naţională de îmbunătăţire a situaţie

1.2.Evaluarea continuă privind cererea de pregătire profesională în raport cu dezvoltarea pieţei muncii şi cu tendinţele de dezvoltare economică pentru adaptarea planificării educaţionale la nevoile locale judeţene. Ţinte: Creşterea cu 5% a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor TVET până în 2013 Securitatea economică, în importantă, Bulgariei într-un centru energetic al regenerabilă în consumul final brut de energie; regiunii sud-est europene. 3. introducerea unor Conform • coordonarea politicii energetice cu dezvoltarea socio- prospecţiunilor,. În planul operaţional de implementare al PDR 2014-2020 al Regiunii Centru, turismul face obiectul domeniului strategic de intervenţie numărul 6 Dezvoltarea turismului şi sprijinirea activităţilor culturale şi recreative. În urma consultării parteneriale regionale din toate domeniile, cu mai multe ocazii începând din 2011, au fost.

Strategie 08/08/201

La nivelul Planului de Dezvoltare Regională al Regiunii Sud-Est în perioada de programare 2014 - 2020, în cadrul primei părţi dedicate analizei situaţiei existente, resursele balneare atât de diverse (din zona litorală până în zona montană a Buzăului şi Vrancei) ale regiunii sunt bine identificate şi exhaustiv trecute în revistă Prezentarea Municipiului Giurgiu Informaţii [email protected Scribd is the world's largest social reading and publishing site

Hotărârea nr. 183/2017 - Uniunea Salvați Români

Strategie Durabila Buzau Modificata 28[1].06 . Home ; Full description... Author: Alex Cras 1 strategia integratĂ de dezvoltare urbanĂ a municipiului pentru perioada municipiul drobeta turnu severin. 2 etapa 1. pregĂtirea demarĂrii procesului etapa 2. elaborarea analizei socio-economice Și a analizei swot cap. 1 coordonarea cu alte strategii Și planuri relevante cap. 2 contextul regional Și urban cap. 3 definirea teritoriului acoperit În sidu cap. 4 profil spȚial Și.

Video: Hotărârea nr. 411/2017 - Uniunea Salvați Români

Parlamentul European, - având în vedere Comunicarea Comisiei privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor (COM(2011)0174),- având în vedere Raportul Comisiei privind funcționarea și.