Home

Ministerul cercetarii si inovarii atributii

  1. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii îndeplineste si alte atributii prevazute de Legea învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru exercitarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii est
  2. isterul educaŢiei, cercetĂrii Şi inovarii inspectoratul Şcolar al municipiului bucureŞti str. icoanei nr. 19 sectorul 2 ; tel. 211.88.41; 211.84.85; fax: 210.
  3. 3.Comisia 3. Stiinte Exacte si Tehnice . Fiecare Comisie de Etica are 9 membri . In conformitate cu articolul 13 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice ,Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii, sunt prevazute urmatoarele atributii pentru Comisiile Permanente

CAPITOLUL III Atributiile principale ale Ministerului Educatiei si Cercetarii Art. 5 (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii exercita in domeniul educatiei, formarii profesionale, cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii urmatoarele atributii principale: A. Domeniul educatie Ministerul Educatiei si Cercetarii exercita in domeniul educatiei, formarii profesionale, cercetarii stiintiifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii urmatoarele atributii principale: a) elaboreaza strategia de punere in aplicare a programului de guvernare in domeniul sau de competenta;. (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului asigura, prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, prevazuta in anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, iar pe de alta parte, coordoneaza elaborarea, aplicarea.

educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.720/2009 privind aprobarea Metodologiei formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 747 din 3 noiembrie 2009. Art.3. - Directia generala management, resurse umane si retea scolara din cadru Cine suntem. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) este o institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Ministerului Educatiei Nationale (MEN), iar functional consiliilor consultative ale MEN cu atributii in domeniul invatamantului superior, cercetarii stiintifice, dezvoltarii si inovarii

POSTURI VACANTE in stiri - rezultatele cautarii dupa

(1) In domeniile cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului exercita atributiile prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica. (2) Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica este organ de specialitate al administratie TIC, spatiu si Securitate, Energie, mediu si schimbari climatice si Patrimoniu cultural Tematicile ce au fost abordate in cadrul programului Nucleu, precum si scopurile avute in vedere prin derularea sa, corespund cu prevederile Strategiei Nationale in domeniul Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii pentru perioada 2014-2020 X. 03 Nov. 2016. Noua componenta a Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii (CNECSDTI) a fost aprobata de Ministrul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, Mircea Dumitru. Tags: consiliu etica ministerul educatiei. Consiliul National de Etica este un organism consultativ al Ministerului. (2) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului indeplineste si alte atributii prevazute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Art. 6. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului isi realizeaza atributiile in domeniul cercetarii prin Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, conform legii - (4) La solicitarea Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, casa corpului didactic organizeaza si realizeaza diferite tipuri de programe: stagii, cursuri, sesiuni pentru formarea personalului didactic, didactic auxiliar si a personalului de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) este o institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordonarea Ministerului Educatiei Nationale (MEN), iar functional consiliilor consultative ale MEN si MCI cu atributii in domeniul invatamantului superior, cercetarii stiintifice, dezvoltarii si inovarii Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice a finantat, la ultima competitie organizata de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, domeniul stiinte umane, trei proiecte de cercetare venite de la Universitatea Babes-Bolyai, cu o tema aproape identica: istoria romanilor din Ardeal. Ministerul Educaţiei. Str. General Berthelot 28-30 / Sector 1 / 010168 / Bucureşti Tel. Centrală: 021/405.62.00 & 021/405.63.00. Social Media. Lucrări publice. Programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL Programe de construcții de locuințe Programul național de construcții de interes public sau social Programe de reabilitare termica Proiect - Sistem integrat Proiect - Coordonarea și selecția eficientă și transparentă a proiectelor de infrastructură finanțate din instrumente structurale și de la bugetul de stat. MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI Anexa nr.3/25 01 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 02 Sinteza finantarii pr

Ministerul Educaţiei, Cercetării Şi Inovarii Inspectoratul

  1. istratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Afacerilor Externe
  2. ister al Tehnologiei și Informației. Minstrul de resort, Ciprian Teleman, a scris într-un post pe Facebook, care sunt acțiunile întreprinse până acum
  3. Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior Bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, cod 050025, Bucureşti, România Telefon: 021 307 19 18, Fax: 021 307 19 19, e-mail: cncsis@cncsis.ro, www.cncsis.ro - Cresterea vizibilitatii stiintei romanesti prin sustinerea revistelor cu factor de impac
  4. ime de cost pentru serviciile publice descentralizate, considerat un pas important in transformarea si eficientizarea acestor servicii, a anuntat prim-

· Pentru imbunatatirea activitatii de invatamant si realizarea unor cooperari/parteneriate/schimburi de experienta, inspectoratele scolare pot fi investite de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si cu alte atributii in acest sens 2020 si Consiliul National al Cercetarii Stiintifice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 4 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului cercetarii si inovarii nr. 213/2017 privind aprobarea Regulamentului d 02.02.2009 - 00:00. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, va derula un proiect al carui obiectiv general consta in imbunatatirea si simplificarea metodologiei de recunoastere a studiilor universitare efectuate. Proiectul, care este intitulat foarte sugestiv Informare. Despre RPC Registrul Potentialilor Contractori, constituie un element important in cadrul evaluarilor administrative si tehnice ale proiectelor depuse la majoritatea competitiilor lansate de MCI in vederea obtinerii finantarilor din Programele de Cercetare. Prin inscrierea in RPC, organizatiile care depun propuneri de proiecte sau oferte, in vederea selectarii acestora pentru a fi finantate. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului-MEdCT - Bucuresti 43. Academia Romana - Bucuresti 44. Institutul National de Informare si Documentare-INID - Bucuresti 45. Universitatea 1 Decembrie 1918 - Alba-Iulia 46. Universitatea Aurel Vlaicu - Arad 47. Universitatea din Bacãu 48

Organizarea si functionarea Ministerului Educatiei

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, prin ANCSI, are rol de sinteza si coordonare in aplicarea Strategiei si Programului de guvernare in domeniul cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii. Art. 4 (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, prin ANCSI, conduce sistemul national de cercetare stiintifica. Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii. Art. 3. - Agentia indeplineste urmatoarele atributii principale: 1. Elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii: a) normele metodologice de constituire a fondului de creditare

Amintim ca Ministerul Cercetarii este unul dintre ministerele nou infiintate. Astfel, institutia condusa de ministrul Serban Constatin Valeca a preluat activitatea si structurile specializate in domeniul cercetarii si inovarii de la Ministerul Educatiei si de la Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare • propune evidenţierea si acordarea de premii pentru activităţile si proiectele de cercetare. 3.1. Atribuţiile si responsabilităţile . Directorului Departamentului de Management al Cercetarii, dezvoltarii si Inovarii si a unitatii pe care o conduce: • consiliază privind managementul proiectelor Lucrarea analizeaza impactul cercetarii stiintifice, inaltelor tehnologii si inovarii asupra actiunilor securitatii moderne, fundamentate atat pe teoria sistemelor, realizarilor informaticii si perfectionarii tehnologiei informatiei, comunicatiilor moderne si cercetarii operationale i) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii, cu institutii, autoritati si organizatii la sustinerea activitatii si dezvoltarea cercetarii stiintifice si organizarea de manifestari stiintifice in domeniul ingrijirilor de sanatate. (3) Comisia Judeteana/a Municipiului Bucuresti de Educatie Medicala Continua indeplineste urmatoarele atributii

Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii, denumit in continuare Consiliul National de Etica, organism consultativ, fara personalitate juridica, pe langa autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. (2) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului Nationa un numar de 28 de posturi aferente domeniului comunicatiilor care sunt preluate de catre Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, respectiv posturile si personalul aferent Directiei Reglementari, Politici, Strategii si Proiecte in Comunicatii si a celor care au atributii in domeniul comunicatiilor Potrivit Hotaranii de Guvern publicata in Monitorul Oficial, numarul maxim de posturi pentru Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii (MECT) este de 460, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului, adica un numar comparabil cu cele din anii precedenti, scrie NewsIn (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, denumit in continuare autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, este organul administratiei publice centrale de specialitate, care exercita atributiile autoritatii de stat pentru domeniul cercetarii-dezvoltarii Facem si noi ceva ca sa nu blocam domeniul Cercetarii? Intrebarea este adresata puterii actuale, incepand cu domnul Presedinte reales, Klaus Werner Iohannis, continuand cu domnul prim-ministru Ludovic Orban, apoi mergand mai departe la doamna Ministru Monica Anisie si doamna Consilier Prezidential Ligia Deca

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului

Ministerul Educatiei a ales membrii noului Consiliu

La lucrarile Comitetului pot fi invitati sa participe si reprezentanti la nivel ai altor institutii cu atributii in domeniul Parteneriatului Strategic Romania-SUA. Comitetul se intruneste trimestrial sau ori de cate ori situatia o impune, cu obiectivul monitorizarii stadiului implementarii proiectelor bilaterale Romania-SUA monitorul oficial al romaniei 1\ partea i anul 185 (xxix) - nr. 44 legi, decrete, hotararlloll alte acte luni, 16 ianuarie 2017 nr. 5. 12. deeiz ale senatulu Art. 4 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 3.404/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului central de onoare de la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Ssportului si ale colegiilor de onoare de la nivelul institutiilor de invatamant. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Numele şi tipul institutiei de invatamant/ furnizorul de formare 2010 Curs specializare Evaluator competente profesionale Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Social

Elevii care au dat Bacul in 2021 pot cere sa-si vada lucrarile corectate. Procedura, calendar si model de cerere • Profesorii cu doctorat, obligati sa aleaga sporul sau echivalarea gradului. Salarii cu 600 de lei mai mici • Scoala de vara online, gratuita, la clasele V-VIII. Burse de 2.500 lei Conform Hotârârii nr. 13/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetärii si Inovärii: Art. 1: (1) Ministerul Cercetãrii Inovärii este organul de specialitate al administraÿiei publice centrale, cu personalitate juridicã, care se organizeazã functioneazã în subordinea Guvernului

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (- 310,4 milioane de lei); - Ministerul Cercetarii si Inovarii (- 369,1 milioane lei); - Ministerul Educatiei Nationale (-1,03 miliarde lei) Programa cuprinde 140 ore pregatire teoretică si 24 ore pregatire practică. După promovarea examenului de absolvire, în termen de 30 de zile, se eliberează un certificat de absolvire de către Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale, precum si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin societatea noastră

Diploma de Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal, COD COR 242231, emisa si acreditata de ANC - Autoritatea Nationala pentru Calificari si recunoscuta de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii viii. ministerul cercetarii, inovarii Și digitalizarii 4 26 ix. ministerul muncii Și protectiei sociale 11 46 x. ministerul sĂnĂtĂȚii 9 31 xi. ministerul. educaȚiei 6 80 xii. ministerul tineretului si sportului 6 12 xiii. ministerul culturii (patrimoniu si minoritati nationale) 13 38 xiv. ministerul afacerilor interne 32 7 2013 - 2013 Facultate: Manager Sisteme de Manadement Mediu la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii. din Ploiesti. 2012 - 2012 Facultate: Cadru Tehnic cu Atributii PSI la SC Crup SA din Brasov. 2011 - 2011 Facultate: Auditor Energetic Cladiri, gr. I la Fac. de Constructii si Instalatii din Iasi

HG 536/2011 privind organizarea si functionarea

Hotararea Guvernului nr. 1719 din 30/12/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului. In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 19 alin Diploma de Auditor Calitate este emisa si acreditata de ANC - Autoritatea Nationala pentru Calificari si recunoscuta de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Obligatiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, extras din Legea nr.307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro. European Accreditation, www. european-accreditation.org 41. promoveaza si coordoneaza activitatea de instruire si perfectionare a personalului in domeniul sanitar-veterinar prin efectuarea de cursuri postuniversitare in domeniul sau de activitate, in cadrul universitatilor acreditate in acest sens de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii pe baza de protocol sau parteneriat incheiat cu. de planificare strategics CDI CEX-IMAG, finantat de care Ministerul Cercetarii §i Inovarii prin PNCDI III. Proiectul se deruleazd incepand cu 1 iulie 2018, pe o perioada de 24 luni, valoarea totals a proiectului este de 420.250 lei, din care asistenta financiara nerambursabila in valoare de 350.00

Legislatie in vigoare - biblioteca CC

Structura de atributii ale Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului [1][2][3] Conform studiului PISA si al studiului UNDP prezentat la Academia Romana În România cu un deceniu in urma rata de abandon al scolii (cls.I - XII) era de 19 % faţă de media de 14,9% în UE, cu reper in 2010 de 10% Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) este o institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS), iar functional consiliilor consultative ale MECS cu atributii in domeniul invatamantului superior, cercetarii stiintifice, dezvoltarii si inovarii Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) este o institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS), iar functional consiliilor consultative ale MECS cu atributii in domeniul invatamantului superior. cercetarii si inovarii de la Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice si prin preluarea activitatii si structurilor de la Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare. (2) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului de organizare si functionare a Ministerului Cercetarii si Inovarii

Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamantului

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE, CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA, MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII Certificat de absolvire pentru ocupatia Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca FURNIZORUL DE FORMARE PROFESIONALA ASOCIATIA PATRONILOR SI MESERIASILOR DIN CLUJ-NAPOCA, Cluj-Napoc Comisia de concurs este numita si are atributii in conformitate cu Legea 319/2003 art. 15 al. (4) si art.16 al. (2) lit.c. Comisia de concurs este formata din Directorul Stiintific al Ministerul Cercetarii si Inovarii sa confirme prin ordin rezultatele concursului de acordare a gradului stiintific CS I, respectiv CS II Cursul Mediator scolar este un curs autorizat, cu certificare ANC, fost CNFPA (Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii), cu o durata de 120 de ore (40 ore teorie si 80 ore practica)

LEGE nr. 136 din 1 iulie 2010. pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie si de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul Romaniei pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Prin sentinta civila nr.264 din 15.02.2011, pronuntata de Tribunalul Bacau, in dosar nr.4990/110/2008, s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Colegiului Central de Disciplina din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si in consecinta respinge actiunea formulata impotriva acestui parat Nr. inreg. RPC: Acronim: Denumire: Cod_fiscal: Website: Status: 6943: CPC EW: Asociatia Centrul de Prevenire al Conflictelor si Early Worning : 15160182: http://cpc. Cercetarii si inovarii, ministrul educatiei, cercetarii si inovarii emite prezentul ordin. Art. 1 Se aproba Prevederile metodologice privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice functiei de diriginte, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETARII SI INOVARII INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR.

Cum a finantat Ministerul Educatiei trei proiecte de

Antreprenoriat, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Ministerul Cercetarii si Inovarii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si Ministerul Educatiei Nationale. La lucrarile comitetului pot fi invitati sa participe si reprezentanti ai altor institutii cu atributii în domeniu Ministerul Educatie, Cercetarii si Inovarii este organizat si functioneaza in baza Legii Invatamantului nr. 84/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Ordinul Nr. 4466/04.07.2005 privind aprobarea regulamentului de functionare si organizare a Ministerului Educatiei si Cercetarii, Legea Invatamantului Nr

Romania, prin structurile nationale sau judetene, are urmatoarele atributii: a) participa impreuna cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si cu Ministerul Sanatatii la stabilirea numarului de locuri pentru invatamantul postliceal sanitar si pentr Ministerul Justiţiei declanșează procedura de selecție pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante la nivelul Parchetului General, DNA, DIICOT 28 iulie 2021 Anun (3) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei suporta din bugetul propriu, cu titlu de subventii de la bugetul de stat sau, dupa caz, din programul de stimulare a inovarii, mentionat la art. 11, contravaloarea cheltuielilor de amenajare si intretinere, aferente spatiului pus la dispozitie Asociatiei, conform alin Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale face urmatoarele precizari cu privire la formele de sprijin pentru sectorul legumicol prevazute pentru anul 2021: 1. Programul de sustinere a productiei de legume in spatii protejate (HG nr.651/2021) Pentru anul 2021 suma alocata este de 150.000 mii lei (30.785 mii euro)

Rezultatele vor contine doar acte de tipul/-rile cautat/-e. avand conbinatia nr/an specificata Ex: 'lege1/2003 oug23/2010' => legea cu numarul 1 din 2003 si ordonanta de urgenta cu numarul 23 din 2010 (se pot folosi si prescurtat 'l1/2003 oug23/2010' In anul 2017 Centrul de Informare Tehnologica Delta Dunarii (CIT DD) a fost reacreditat de catre Ministerul Cercetarii si Inovarii pentru o perioada de 5 ani (2017 - 2022), mentinandu-si titlul de entitate din infrastructura de inovare si transfer tehnologic in domeniile: mediu, bioeconomie, turism Europene, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei si Comertului, Camera Nationala a Consilierilor în Proprietate Industriala, Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti. Politica guvernamentala în domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii urmarest

Decizie pentru exercitarea unor atributii . Monitorul Oficial nr. 0047 din 2017. Actul nr. 92 din 17 Ianuarie 2017. Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice. Hotarare privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetarii si Inovarii . Monitorul Oficial nr. 0044 din 2017 (4) Organizarea si functionarea Federatiei Sportului scolar si Federatiei Sportului Universitar se stabilesc prin hotarari ale Guvernului, initiate de Agentia Nationala pentru Sport si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii. ———- Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art Ministerul Cercetării și Inovării (INCD GEOECOMAR) Ministerul Cercetarii si inovarii (INCD pentru Microtehnologie) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale; Ministerul Culturii și Identității Naționale; Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Public Avand aceste precizari ale legii, ASAS colaboreaza cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, cu Ministerul Mediului, cu Academia Romana, cu Consortiul Universitatilor de Stiinte Agricole, precum si cu alte institutii si organizatii pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de. v) participa impreuna cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si cu Ministerul Sanatatii la stabilirea numarului de locuri pentru invatamantul postliceal sanitar si pentru invatamantul superior de asistenta medicala; w) avizeaza fisa de atributii a posturilor de asistent medical generalist, moasa si asistent medical

In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei in colaborare cu Ministerul Invatamantului si Academia Romana, va elabora proiectul de statut al personalului din cercetare-dezvoltare, prevazut la art. 24. 24 Centrul PM FORUM poate deschide filiale si in alte universitati de profil din tara. Art. 2. PM FORUM are ca principal obiect de activitate cercetarea stiintifica fundamentala si aplicativa in domeniul managementului proiectelor si al inovarii tehnologice. Centrul isi propune sa dezvolte cercetari multidisciplinare in management, informatica. Se finalizeaza printr-un examen de absolvire, iar persoanele care il promoveaza primesc un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii. Conditii de acces: studii medii Continut tematic: • notiuni de drept si legislatie a muncii Ministerul Cercetarii si Inovarii ian. 2019 - Prezent 2 ani 7 luni. Bucuresti Expert Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica ian. 2018 - ian. 2019 1 an 1 lun ă. Bucuresti Expert Consultant.

Print Center este autorizata de Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale, precum si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii sa organizeze cursuri de formare profesionala in diverse domenii de activitate. Inscrierile pentru cursuri se fac la: Timisoara, str. Pomiculturii, nr. 10 si la ORADEA la nr de tel 0723.400.342 Cursul este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (fostul CNFPA). Diplomele se elibereaza in maxim 30 de zile de la absolvirea cursului. Persoana de contact: Carmen Grigore - 0730.071.23 in bugetul Ministerului Educatiei Cercetarii si Inovarii; Adresa Inspectoratului Scolar Judetean D-ta nr.4559/ 14.07.2009; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale Situatia sectorului alimentar, discutata de MADR cu reprezentantii industriei alimentare Detalii Categorie: Ministerul Agriculturii 14 Iulie 2020 Ministrul Adrian Oros a participat in data de 13 iulie 2020 la sedinta de lucru organizata la sediul MADR cu reprezentantii Federatiei Romalimenta, membrii Asociatiei Romane a Carnii - ACR si ai Asociatiei Patronale Romane din industria Laptelui. acum 3 ani @Observer - Multumesc pt raspuns , insa din cate vad in niciun exemplu nu este vorba de un minister doar al Cercetarii si Inovarii , ci de ministere care gestioneaza in primul rand Educatia , avand si atributii pe linia Cercetarii Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii . Biblioteca Centrala Universitara din Timisoara Eugen Todoran Bd. Vasile Parvan nr.4. 300223 TIMISOARA. Tel: 0256/430353. Fax: 0256/434004. e-mail: bcut@bcut.r