Home

Legea 310 din 2021 intrare in vigoare

Astăzi intră în vigoare modificări importante ale

 1. Sfârșitul de an aduce schimbări legslative în mai multe domenii cheie. Prin Legea nr. 310/17 decembrie 2018, ce intră în vigoare astazi, se modifică o serie de acte normative care reglementează procesele civile, în vedere unor obiective precum (i) scurtarea proceselor civile, (ii) protejarea justițiabililor pe parcursul procesului civil în anumite situații care nu le sunt.
 2. Intrare în vigoare: 21 decembrie 2018. → Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1074 din 18 decembrie 2018
 3. În M. Of. nr. 1074 din 18 decembrie 2018, s-a publicat Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative..
 4. LEGE nr. 310 din 17 decembrie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative Publicata in Monitorul Oficial numarul 1074 din data de 18 decembrie 2018. Pagina
 5. Art. 78 - Intrarea în vigoare a legii. Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei
 6. Ti-ai raspuns singur. Daca in textul legislativ este mentionata data intrarii in vigoare intrerea noii legi si abrogarea anterioarei se produc de la acea data. De exemplu: prezenta lege va intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2011 chiar daca de la publicare pana la intrare in vigoare vor trece mai mult de 3 zile
 7. Act normativ care prevede cele menţionate mai sus este Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale publicată în Monitorul şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 220.000 lei prevăzut la art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 8 octombrie 2018 Parlamentul României adoptă prezenta lege. + Articolul I Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 1 septembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1

Sinteza legislativa 17 - 22 decembrie 2018 Programe

 1. Aplicarea Legii insolvenței persoanelor fizice va avea un nou termen de prorogare, termenul de intrare în vigoare fiind prelungit cu cinci luni, de la 1 august 2017 la 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonanțe adoptată astăzi de Guvern. Decizia a fost luată de Executiv având în vedere complexitatea domeniului reglementat prin această lege, precum și [
 2. din LEGEA nr. 310 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL intrare separată, şi care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită, de regulă, de o singură gospodărie. În cazul în care efectuarea investiţiilor din profit anterior intrării în vigoare
 3. istratorilor, așa cum sunt prevăzute la art. 85 din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se achită în termen de 5 zile de la primirea contribuțiilor conform art. 35 alin. (4), dar nu mai târziu de data de 25 a lunii. Articolul 2
 4. (8) și (12) se elaborează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor.
 5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ultima actualizare : Legea nr. 13/2019 din 8 ianuarie 2019. Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016, ultima actualizare : Hotărârea Guvernului nr. 874 din 9 noiembrie 2018 precum și cu ordinele pentru aplicarea Codului fiscal emise până la data de 18 ianuarie 201

- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013 L. nr.206/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru completarea unor. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate; [Art.28 al.(2), lit.d 2) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16] d 3) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate a Moldovei nr. 117/2018 nr. 275 din 10.12.2020 (în vigoare 30.03.2021) Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 360-371 art.1444 din 25.12.2020 * * * ÎNREGISTRAT: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova nr.1611 din 16 decembrie 2020 Ministru ____ Fadei NAGACEVSCHI În temeiul art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banc Potrivit site-ului oficial (www.presidency.ro), Președintele României a promulgat, la data de 22 martie 2018, mai multe legi, printre care și Legea privind aprobarea O.G. nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Codului fiscal (M. Of. nr. 706 din 31 august 2017).. Menționăm faptul că respectivul proiect de Lege a fost adoptat de Senat la data de 10 octombrie 2017 și de Camera.

(literele i) şi j) modificate prin art. unic pct. 1 din O.U.G. nr. 210/2008, astfel cum a fost modificat ă prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 310/2009 , în vigoare de la 12 octombrie 2009) Art. 3 - (1) Autorizarea execut ării construc ţiilor de locuin ţe noi, indiferent de natura propriet ăţii sau Litera i) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 310 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009, care modifică pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008 a Legii nn 303/2004, legea se va întoarce în Parlamentul Romániei pentru reluarea procedurii de punere in acord, în timp ce Legea nr. 304/2004 se aflä într-un alt stadiu procedural, trimiterea la o dispozitie al cärei orizont de intrare in vigoare este unul incert încalcã în mod evident principiul legalitätii consacrat de art. 1 alin 30. În concluzie, prin Decizia nr. 67 din 21 februarie 2018, paragraful 70, Curtea a statuat că o sesizare a Curţii Constituţionale (i) va fi întotdeauna admisibilă dacă se realizează în interiorul termenelor legale de 5 zile, respectiv două zile, prevăzute de art. 15 alin. (2) din Legea nr. 47/1992

Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea NCPC ..

DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 22 mai 2018... din text. DECIZIA nr. 310 din 7 mai 2019. Decizia nr. 52 din 20 iulie 2020 referitor la interpretarea și aplicarea prevederilor art. 14 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 în raport cu dispozițiil Instanta:. *) Republicata in temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 310/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, dandu-se articolelor o noua. din 21.05.2018, nr. CEP-06/235-1676 din 12.07.2018, nr. CEP-06/271-1926 din 03.09.2018 și nr. CEP-06/310-2149 din 10.10.2018, prezintă date importante, iar lipsa acestora împiedică derularea în continuare a investigației. În conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) din Legea concurenței, în

Legea 310/2018 privind modificarea si completarea Codului

Video: Art. 78 - Intrarea în vigoare a legii - Constituția Românie

Tehnica legislativa

Legea care a marit plafonul de la 220.000 la 300.000 este intrata in vigoare, iar eu in primele 4 luni ale anului 2018 nu a avut facturi emise nici de 150.000 Lei . Multumesc Frumos ! Răspund Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, vineri seară, că autorităţile americane au anunţat noi măsuri privind condiţiile de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, în contextul pandemiei de COVID-19. Intrarea în ţară se va face pe baza unui test negativ de coronavirus. Noile măsuri vor intra în vigoare la data de 26 ianuarie 2021 Potrivit legilor în vigoare, părinții/tutorii copilului care nu frecventează învățământul obligatoriu pot fi sancționați și, în cazul în care există ajutoare sociale pe care le încasează, acestea pot fi sistate. Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011 prevede: Articolul 8

Notarea interdicţiilor care izvorăsc din lege sau din actul juridic în temeiul căruia s-a făcut înregistrarea drepturilor se efectuează din oficiu de către registrator. [Art.34 al.(1) modificat prin LP155 din 20.07.20, MO229-233/11.09.20 art.492; în vigoare 11.10.20 Dezbaterile asupra fondului au avut loc la termenul din 20.02.2018, pronunţarea fiind stabilită pentru astăzi, 27.02.2018. note contabile şi note de intrare recepţie. și conţin elementele obligatorii menţionate la art. 155 alin 5 din Legea 571/2003 în vigoare la data efectuării operaţiunilor economice (4) Costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale achizitionate si puse in functiune in anul 2018, in anul 2019, precum si al celor puse in functiune in anul 2020 inaintea intrarii in vigoare a prezentei legi se va adauga la baza impozabila pentru trimestrul 4 al anului 2020 definita la art. 53 din Legea nr. 227/2015, cu. Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 1/1977 privind impozitul pe fondul total de retribuire la unitatile socialiste de stat, art. 16-18 din Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol, art. 3 din Legea nr. 4/1990 privind remunerarea si alte drepturi ale Presedintelui Romaniei, senatorilor si deputatilor, art. 9 si.

Legea nr. 13s/2010 privind codul de proedurdt penald, publicatdr in Monitorul oficial al Romilnrei, partea l, nr. 486 din 15 iulie 2010, intrd in vigoare la data de 1 februarie 2014, Art.104. cu exceptia prezentului artbot gi a aft. 23 alin. (5) pi (6), care intrd in vigoare la 30 decembrie 2013, prezenta tege intrd in vigoare la data de 1. Potrivit art. 62 din Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum.

Vor fi șterse prin lege unele datorii ale persoanelor

Alesii locali mai au un ragaz pentru a-si schimba partidul, fara pericolul de a pierde locul din consiliul local, judetean sau din primarie, pentru ca presedintele Traian Basescu a trimis ieri Legea pentru modificarea Legii nr. 393/2004 (privind statutul alesilor locali) inapoi la parlament. In conformitate cu un comunicat al departamentului de comunicare din cadrul [ In Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30.03.2020 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 32/2020 (cu intrare in vigoare de luni - 30 martie) care prevede actele necesare pentru intrarea in somaj tehnic de stat. Astfel, desi in OUG 30/2020 - care este modificata prin aceasta noua.. • Legea pensiilor 2021 • Noul cod fiscal 2021 • Legea GDPR • Legislatie TVA • Codul civil 2019 • Codul penal 2021 • Codul de procedura penala 2021 • Dictionar juridic • Ajutor social 1200 lei din 2023 • Codul silvic actualizat • Legea asociatiilor de proprietari nr. 196/2018 actualizata 202 •Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare : • Legea 310/28.06.2004 si 112/2006 pentru protectia apelor; HG 352/2005; •Legea nr. 278/2013 privind emisiile industrial Stiri despre Legea-287 din 2010 in articolele din Fiscalitatea.ro Cautarea in Fiscalitatea.ro dupa legea-287 din 2010 a returnat 1737 rezultate A fost modificata procedura de acordare a indemnizatiilor conform OUG 132/2020

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu. Din moment ce Codul de procedura fiscala isi delimiteaza in mod expres sfera relatiilor sociale pentru care se considera drept comun, intrand in aceasta categorie doar faza administrativa de solutionare a contestatiilor administrativ, este evident ca dreptul comun pentru faza judecatoreasca este Legea contenciosului administrativ. c)Art. 215 alin 4. PUZ-Documente si Planse desenate pentru Zona Lanu Garii din Municipiul Onesti, aprobat prin HCL nr.27/27 Iunie 2002 3. PUZ-Documente si Planse desenate pentru Zona Lac Belci, Municipiul Onesti, aprobat prin HCL nr.31/30 Noiembrie 2000 2

Noutati legislative 2018 Programe Contabilitate

În concluzie, Camera Deputaților, contrar competenței sale funcționale, astfel cum este stabilită prin Capitolul I al Titlului III din Legea fundamentală, a inclus pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputaților din perioada 2-19 iulie, o inițiativă legislativă care, nefiind pe rolul Parlamentului, nu putea face. Hotărârea nr. 101/2018. HOTARAREnr. 101 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRNTRU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI. Download Document PDF Europarlamentarul Daniel Buda, membru în Comisia pentru Agricultură și dezvoltare Rurală din Parlamentul European, dar și în alte patru comisii importante, s-a aflat, joi, la Zalău, unde a prezentat în cadrul conferinței de presă de la sediul PNL câteva aspecte legate de problemele extrem de grave cu care se confruntă fermierii și agricultorii din zona de Nord-Vest, implicit și ce

OUG nr. 3 din 8 februarie 2018 privind unele masuri fiscal-bugetare OUG nr. 2 din 31 Ianuarie 2018 pentru prorogarea unor termene prevazute in Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal LEGE nr. 196 din 29 septembrie 2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fisca din 07 Decembrie 2015 2. M. Of. Partea I nr. 905: din 07 Decembrie 2015. PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 13 iulie 2015 Data intrarii in vigoare : 13 iulie 2015 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 6 lit. o) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta.

Nr. 59 din 12.07.2018 ROMÂNIA ca urmare a cererii adresate de S.C. COMPANIA DE S.A. BUZÄU cu sediul în modificatä completatä prin Legea nr.310/2004 Legea nr. 13.Substantele periculoase se vor depozita în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Se vor asigura conditiile de protectia mediului la transportul, manipularea. In sedinta din 30 ianuarie, Guvernul a aprobat O.U.G. nr. 4/2013, prin care modifica Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a NCPC, precum si unele acte normative conexe, si stabileste data finala de intrare in vigoare a noului Cod de procedura civila pentru 15 februarie 2013

LEGE nr. 114 din 11 octombrie 1996 (**republicată**)(*actualizată*) privind locuinţele (actualizată până la data de 1 ianuarie 2016*)-----**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997. Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al. II din Legea nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997. Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996 şi a mai fost modificata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40 din 10. Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul III 2018, nefiind însă, înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 310 din 7 decembrie 2018, precizează INS Da, din 2016 si administratorii pot beneficia de indemnizatie deplasare. 41. Se pot distribui dividende anticipat, din profitul anului curent ? Da, incepand cu data de 15 iulie 2018, legislatia romaneasca permite, optional, repartizarea de dividende aferente anului in curs si trimestrial, nu doar anual cum era prevazut pana acum LEGEA Nr. 268 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 482 din 13 iulie 2009 Emitent : Parlamentul României Conform acestei legi, in anul 2009, pe perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa.

LEGE 234 04/10/2018 - Portal Legislati

 1. Ele se bazează pe experiența altor state post-sovietice care au revenit la principiul superficies solo cedit: art. 506, 3054 și 3058 din Codul civil al Cehiei, în vigoare din 1 ianuarie 2014; § 341-36 din Legea Estoniei privind reforma funciară din 17 octombrie 1991 și Legea Estoniei §13-154 privind punerea în aplicare a legii privind.
 2. 431 de astăzi a fost publicată legea nr. Mâine expiră plafonarea tarifelor rca. 132 2017 forma aplicabilă în decembrie 2019. Noua lege rca a intrat de astăzi în vigoare. Legea 132 2017 legea rca a fost publicata in monitorul oficial in data de 12 iunie 2017 cu intrare in vigoare la 30 de zile de la data publicarii si abroga oug 54 2016
 3. ORDONANTA DE URGENTA nr. 51/2008 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila 2008 - Publicata in MOf. nr. 327 din 25 aprilie 2008 2008 - Intrare in vigoare din 25 mai 2008 2008 - Modifica alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 4. ata de trei ori, insa nici acum institutia.
 5. Nr. 59 din 12.07.2018 ROMÂNIA ca urmare a cererii adresate de S.C. COMPANIA DE S.A. BUZÄU cu sediul în municipiul Buzäu, str. Unirii, bloc 8 FGH, judetul Buzäu, înregistratä la APM Buzäu la nr.2865 din 03.03.2017; In umla anaiizärii documenteior transmise, a verificärii amplasamentului, în baza HG nr
 6. istratorul resursei acvatice vii are obligatia sa asigure tiparirea, gestionarea si emiterea permiselor de pescuit recreativ/sportiv

vigoare a legii (art. 76 din Constituția Republicii Moldova și art. 1 din Legea nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale), are un caracter general și obligatoriu, aplicîndu-se de fiecare dată cînd actu Aplicarea Legii insolvenței persoanelor fizice va avea un nou termen de prorogare, termenul de intrare în vigoare fiind prelungit cu cinci luni, de la 1 august 2017 la 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonanțe adoptată astăzi de Guvern. Decizia a fost luată de Executiv având în vedere complexitatea domeniului reglementat prin această lege, precum și [

Weekend gastronomic la Valea Verde: 4-hands dinner cu Alex

Legea 127/1998 privind statutul cadrelor didactice 6.12. Date de intrare ale procesului: din actele normative în vigoare, care reglementează această activitate. 8.5.1.9. Personalul serviciului secretariat si contabilitate răspunde personal de evidenţa Intrare în vigoare la: 1 ianuarie 2002 Anunț nou de la: 27 august 2002 ( Monitorul Federal de Drept I p. 3422, ber . P. 4346) Ultima modificare de: Art. 2 G din 26 noiembrie 2020 ( Monitorul Federal al Legii I pp. 2568, 2570) Data intrării în vigoare a ultimei modificări: peste 2 decembrie 2020 (Art. 9 G din 26 noiembrie 2020) GESTA: C07 Modificari aduse Legii 95/2006, in vigoare de la 1 ianuarie 2018. 02-Ian-2018. 7312. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii a fost modificata prin OUG 86/2017 publicata in M.Of. nr. 974 din 07/12/2017. Printre altele, modificarile vizeaza corelarea prevederilor Legii 95/2006 cu schimbarile aduse Codului fiscal de la 01 ianuarie. Prin incheierea din 18.06.2018, Curtea de Apel Iasi a dispus, in baza dispozitiilor art. 44 din Legea nr. 302/2004, modificata, raportat la dispozitiile art. 16 din Legea nr. 80/1997, modificata, arestarea provizorie, in caz de urgenta, a persoanei urmarite X., in vederea extradarii, pe o durata de 30 zile, cu incepere de la 18 iunie 2018 si. (1) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară se vor aplica situațiilor juridice în curs de realizare la expirarea termenului de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu sau fără modificarea contractelor corespunzătoare, în ceea ce privește creanțele ce urmează a fi încasate

Guvernul a amânat din nou intrarea în vigoare a legii

Societate comerciala,microintreprindere, cu capital social de 200 lei,pierdere neacoperita din anii precedenti de 75000lei, a inregistrat in anul 2018 un profit contabil de 404 lei.La 31.12.2018 s-a omis constituirea rezervei legala in valoare 40lei si a fost depus bilantul cu o hotarare in care profitul din 2018 sa acopere pierderea anilor. [ad_1] Calendarul obligațiilor fiscale la ANAF pentru luna aprilie cuprinde informatii despre termenul de depunere al declaraţiilor fiscale dar şi despre contribuabilii vizati si baza legală pentru fiecare obligaţie fiscală. Calendarul obligațiilor fiscale pentru luna aprilie 2021 ANAF Miercuri, 7 aprilie Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru. art.62 alin.(10) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificärile si completärile ulterioare punctul 122.3. din Normele Datä intrare în vigoare: 16 09.2015 Nr. datä semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: - Act aditional nr. 1/566598/4549/05.042017 , Act 01.2018 10 .05.2018 25 05 2018 Total cumulat 1 1. nr. 15219/07.12.2017, 535/15.01.2018, raport de teren pentru reglementare prin autorizatie de mediu nr. 15182/0612.2017, adresa titular cu nr. 15786/21.122017 privind documentele solicitate de APM Tulcea, decizia CIA nr. 13 din 12.01.2018 urmätoarele acte de reglementare emise de alte autoritäti

 1. ă, o parte dintre colegii prinşi în media de 56% vor avea un venit mai mare cu 25%
 2. alin.(10) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificärile si completärile ulterioare 9i punctul 12.23. din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgentä a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicä, cu modificärile si completärile ulterioare, aprobate prin Hotärârea Guvernului nr
 3. Legea nr. 50 /2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificärile completärile ulterioare; Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal; Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedurä fiscalä
 4. III, alin. (2) din Ordinul MEC 4020/2020 publicat în M.O. al României 299/9.04.2020; i. Referatul Rectorului nr. 8834/ 28.04.2020, cu privire privind desfăşurarea activităţilor didactice şi a celor din Campusul Tudor Vladimirescu. j

Legea 127 din 2019 - legea pensiilor din 2021 - pensii

Art. 61^1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 310 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009, care completează articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008, cu pct. 4^1 Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Codul de procedura civila, punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010. Lege nr. 76/2012, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 365 din 30 mai 201 Alineatul (2) din Articolul 139^4, Sectiunea a II-a , Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 74 din 22 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 27 martie 2018. (3) Pentru repetarea săvârșirii faptei prevăzute la alin Statutele persoanelor juridice trebuie sa stea la baza regulii barourilor \clasice\ sau \traditionale\ cuprinse in textul art.48 din Legea nr. 51/1995 nu reprezinta vointa lor ca sursa (act) materializat anterior in baza prevederilor art.14 din Decretul - Lege nr.90/28.02.1990 (M.Of. nr.32), astfel sa nu se inteleaga ca fiind sursele. La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 519/2002, cu.

Legea nr.207/2015 - ANA

(alineat modificat prin art. V pct. 8 din O.U.G. nr. 41/2015, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 3 din Legea nr. 112/2016, în vigoare de la 2 iunie 2016) TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE. Art. 478 Valoarea vamală şi suma TVA de la valoarea vamală se determină înconformitate cu legile:- legea cu privire la tarifile vamale nr. 1380-XIII din 20.11.1997 (şi modoficările ulterioare);- articolul 100 din Codul Fiscal;- accitele se determină conform anexei la Legea Bugetului pe anul respectiv.d) decontările cu furnizorii externi în. LEGE pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015 (în format pdf) Hotărârea Guvernului nr. 1.134/10.XI.2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind. PRIMAR - Dispoziția nr. 795 din 17.08.2020 - privind locurile speciale pentru afisajul electoral. PRIMAR - Dispoziția nr.1011 din 07.10.2019 - privind delegarea unor atribuții Viceprimarulu Academia de Poliție Al. I. Cuza. Vineri, 24 ianuarie 2020, ora 10.00, la sediul Academiei de Poliție se va desfășura ceremonialul depunerii de coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cu prilejul sărbătoririi a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române. MAI MULT

Finanțarea aferentă documentațiilor tehnico-economice și execuției sectoarelor autostrăzii Tg. Mureș - Ungheni va fi asigurată din POIM 2014-2020 (n+3), PO Transport 2021-2027, respectiv bugetul de stat, credite externe nerambursabile, precum și alte surse legal constituite, se arată în document Legea învățământului din Ucraina, pe masa lui Petro Poroșenko Noi reguli de intrare în Ucraina. Poroșenko a aprobat controlul biometric la frontieră Acordul de asociere dintre Ucraina și UE a intrat în întregime în vigoare. 1 Сентябрь 2017 Libertatea Comment. Rusia asigură că nu va invada Polonia, Lituania. Consider că nu s-a încălcat legea în vreun fel, activitatea din restaurant nu intruneşte nicio cracteristica a unei nunti, de aceea am avizat personal servirea mesei în restaurantul mare. Cu privire la situația din restaurant, nu am cerut vreun acord de la acționar, nu am avut nicio dezbatere pe această temă, dl

Good Time - Good Time: Pe bune, o să-ţi placă (2017Guvernul introduce din 2018 garanţie pentru ambalajeleIdei de coafuri pentru nuntile din 2018Imagini - 5 SUV-uri second hand mai ieftine de 7Ferdinand I, regele Romaniei Mari – De prin lume adunate१ मे - महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा