Home

Libraria ubb cluj

The Library Hotel & Spa - Alle reizen zijn CO2-neutraa

  1. Limbajul poetic - act creator şi actualitate culturală. Modelul Cultural Japonez. Dezvoltarea competențelor transversale prin educația outdoor în ciclul achizițiilor fundamentale. Studii și abordări aplicative
  2. ubb goes international Librăria Universității Universitatea Babes-Bolyai a înfiinţat în anul 2004 Librăria UBB, care are sediul pe str. Napoca nr.11, cu scopul de a facilita accesul la informaţie al studenţilor, pentru îmbunătăţirea calităţii învăţământului universitar
  3. Adress:Cluj-Napoca, Str. Napoca, nr. 11; Phone:0264 - 405 300; interior 5456 Email:libraria @ ubbcluj.r

Libraria UBB. September 9 at 4:04 AM ·. O apariție-eveniment la Presa Universitara Clujeana! De azi, disponibil in librarie si online. Felicitari domnului profesor Papahagi! An event-appearance at the Cluj University Press! From today, available in bookstore and online. Congratulations to Professor Papahagi Editura Presa Universitară Clujeană PUC . Editura Presa Universitară Clujeană a fost fondată în anul 1993 într-o perioadă de extindere a vizibilităţii Universităţii Babeş-Bolyai în peisajul academic european și s-a impus ca o prezenţă activă în viaţa culturală, prin calitatea şi diversitatea cărţilor editate, scopul principal al editurii fiind promovarea cărţii de.

Librăria Universității Babeș-Bolyai Clu

  1. Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga Cluj-Napoca. AIR. Referințe critice. Philobiblon. 1918 Transilvania 100+. Breviaria Bibliothecaria. BCU - Main Left. Home. Despre noi
  2. This anniversary volume is our way of thanking Professor Sanda Tomescu Baciu for her dedication, passion and love for Norwegian language, literature and culture and for everything that she has done for the Department of Scandinavian Languages and Literature, at Babeș-Bolyai University, in Cluj-Napoca
  3. Editura Presa Universitară Clujeană a fost fondată în anul 1993 şi s-a impus ca o prezenţă activă în peisajul academic, prin calitatea şi diversitatea cărţilor editate. Editura Presa Universitară Clujeană editează titluri ale autorilor români și străini, nelimitându-se exclusiv la cadrele didactice ale Universității Babeș.

Librăria Universității - UBB, Universitatea Babeș-Bolya

Departamentul de literatură comparată oferă studii de excelență pe întregul parcurs academic: licență (program de 3 ani), masterat (program de 2 ani), doctorat (program de 3 ani), la cel mai înalt nivel academic din universitățile românești. Într-o facultate de tradiție, sub îndrumarea unor profesori experimentați, cercetători cu prestigiu național și internațional, vă. Cluj University Press, Presa Universitara Clujeana, Presa, Press, Universitara, University, Comenzi online, on-line order, book, carte, Babes-Bolyai ISTORIE PREZENT MISIUNE ȘI OBIECTIVE ECHIPA TITLURI NOI DOMENII AUTORI EVENIMENT

University Bookshop - UBB, Universitatea Babeș-Bolya

libraria.ubbcluj.ro Caligrafia japoneză în memoria clipei - Librăria Universității Babeș-Bolyai Cluj Caligrafia japoneză în memoria clipei este o carte unică în cultura română, care se adresează tuturor celor interesați de explorarea unui fascinant orizont artistic Aspecte teoretice și practice , Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005 14. Mati ş D., Bazele contabilit ății - Fundamente și premise pentru un ra ționament profesional autentic, Editura Casa C ărții de Știin ță, Cluj-Napoca, 2010 15. Minu M., Contabilitatea ca intrument de putere , Editura Economic ă, Bucure ști, 2002 16

Libraria UBB - Home Faceboo

Cluj-Napoca, RO-400084 Tel./Fax: 0264 590066 0264 405357 secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro www.teatrufilm.ubbcluj.ro R e g u l a m e n t u l de organizare şi desfăşurare a concursului de Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1968, Act II, tabloul I, pp.79-80 (de la Cei. Editura Şcoala Ardeleană is at Casa de Cultura a Studentilor Cluj Napoca Oficial. 1 hr · Cluj-Napoca, Romania · Conferința Puterea minții susținută de profesorul Dumitru Constantin-Dulcan la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Strada Napoca, Nr. 11. Web: https://libraria.ubbcluj.ro. Telefon: 0745-363.749. 0748-830.343. Situată pe una dintre cele mai circulate artere ale Clujului, Librăria UBB dispune de un stoc de carte universitară de aproximativ 2000 de titluri din diverse domenii: istorie, filologie, filosofie, psihologie, biologie, geografie. The Cluj University Press Publishing House PUC. Cluj University Press was founded in 1993 in a time when Babes-Bolyai University was increasing its visibility in the European academic environment and has emerged as an important actor of cultural life by the quality and diversity of published books; the main purpose of the publishing house is to promote books of science and academic books

-Quête baroque chez Dominique Fernandez, Editura Napocastar, Cluj-Napoca, 2005, 254 p.-La Figure de l'Artiste chez Jean Rouaud. I. L'Autobiographe, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007, 230 p.-Microlectures. Études sur les problèmes de l'art, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010, 159 p. Volume. Notă la încheierea 74/1993 a Judecătoriei Cluj-Napoca în Dreptul, nr. 13/1993 (în colaborare cu A. Titu); Considerații teoretice și practice privind instituția liberării provizorii, în Revista de drept penal, 2/1994 The Babeș-Bolyai University (Romanian: Universitatea Babeș-Bolyai, Hungarian: Babeș-Bolyai Tudományegyetem, commonly known as UBB) is a public research university located in Cluj-Napoca, Romania.UBB has the longest academic tradition among the Romanian universities, starting as Universitas Claudiopolitana in 1581. It occupies the first position in the University Metaranking, initiated by.

Aplicatii analitice, Editura UBB 2003 4.Grigore Damian, Surse de radiatii nucleare, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2005, ISBN 973-686-789-7 5.Grigore Damian, Curs de Fizica Nucleara,Editura UBB 200 STUDIA UNIVERSITATIS Babes-Bolyai. AMBIENTUM BIOETHICA BIOLOGIA CHEMIA DIGITALIA DRAMATICA EDUCATIO ARTIS GYMNAST. ENGINEERING EPHEMERIDES EUROPAEA GEOGRAPHIA GEOLOGIA HISTORIA HISTORIA ARTIUM INFORMATICA IURISPRUDENTIA MATHEMATICA MUSICA NEGOTIA OECONOMICA PHILOLOGIA PHILOSOPHIA PHYSICA POLITICA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA SOCIOLOGIA THEOLOGIA. Studii de caz din Ţara Haţegului, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 108 p., ISBN 978-973-53-1865-9, e-ISBN 978-973-53-1866-6 Membru în colectivul de elaborare a unor proiecte naţionale 2019 Servicii de consultanţă pentru elaborarea unui studiu privind inventarierea, evaluarea şi prioritizarea punerii în valoare a resurselor turistice în. Celebrul neurolog şi psihiatru Dumitru Constantin-Dulcan va conferenţia la Cluj despre puterea minţii. El va fi însoţit de marele actor clujean Dorel Vişan, care în ultima vreme este foarte preocupat de spiritualitate. vezi şi: VIDEO. Dorel VIŞAN s-a făcut VINDECĂTOR. Trăiesc după sistemele vechii credinţe. Vindeci întregul, partea se vindecă singură Despre puterea. Repere tematice pentru studenți și profesori, Editura Eikon, Cluj-Napoca Cucoş, C. (2002), Pedagogie, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi. Ionescu, M. (2011), Instrucţie şi educaţie. Paradigme educaţionale moderne, ediţia a IV-a revizuită şi adăugită, Editura Eikon, Cluj-Napoca

Edituri - UBB, Universitatea Babeș-Bolya

Theologia Socialis 18), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011. • Cuvântul social al Bisericilor din Austria.Introducere, document & comentariu (= Theologia Socialis 20), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011 Fundamente și premise pentru un raționament profesional autentic, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2010, p. 349-358 (12pt) * * * Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările ulterioar

Testul grila are o pondere de 50% din nota finala pentru admitere; testul NU are un caracter eliminatoriu. Acest test vizeaza cunostinte elementare de psihologie, în baza manualului de psihologie pentru clasa a X-a (Psihologie: manual pentru clasa a X-a, Editura POLIROM, coord analitice și investigative, Editura Universității din București, București. Bocoş, M. (2008), Teoria şi metodologia curriculumului. Elemente conceptuale ş Continuarea Colecției de carte Biblioteca Indiană, înființată la Editura Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca, în anul 2008, cu titluri și autori de valoare. Aplicarea la programe și proiecte de cercetare naționale și internaționale, atragerea unor fonduri pentru susținerea cercetării de performanță și atingerea. Early Twentieth-Century America, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2010), al unor studii publicate în volume colective (Communication du symbolique et symbolique de la communication dans les sociétés modernes et postmodernes, Iași, Editura Institutului European, 2013, PR Trend: Societate şi Comunicare, Bucureşti, Editura Tritonic, 2009, PR Trend

Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga Cluj-Napoc

Universitatea Babeș-Bolyai | Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Piața Traian Vuia 1-4 | Reșița, RO 320085 | T: 0730.583.027 | www.econ. Cluj: UBB 2. Dragnea, A. (1996) - Antrenamentul sportiv - teorie şi metodică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 3. Epuran, M. (1995) - Modelarea conduitei sportive, Editura Sport-Turism, Bucureşti; (20027)- Iniţierea în probele atletice, Editura Napoca Star Cluj-Napoca, ISBN978-973-647-513-9, 239 pagini. Ramura de. Title: UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Author: Gabriela-Pocol Last modified by: Maria Created Date: 3/1/2007 7:57:00 AM Company: ISE Other title UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Tematica şi bibliografia examenului de licenţă pentru absolvenţii specializărilor Pedagogie şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar-proba scrisă- 1. Educaţia - factor al dezvoltării personalităţii umane

Studii de americanistica, Cluj Napoca: Editura Revistei Tribuna, Editor: Marius Jucan, 2010, pp. 271-287. A Tale of Two Clintons: Media Bias in the Coverage of Hillary Clinton's 2008 Presidential Campaign , Studia Europaea , 2009, pp. 41-60 4 (b)coordonat or (editor) 10 6 1. Berszán István, ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ, EDITURA ECHINOX, CLUJ-NAPOCA, 2004, P. 271 2. Berszán István, Alternatív mozgásterek Matiş D. (coord), Bazele contabilităţii. Fundamente și premise pentru un raționament profesional autentic, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2010 (12pt) Popa I.E., Ienciu A., Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, în lucrarea Matiş D. (coord), Bazele contabilităţii. Bună dimineaţa, filosofie!, cu o prefaţă de Mihai Maci, editura Bastion, Timişoara, 2008, 170 p, ISBN 978-973-1980-29-4. 6. Aproape de Toma.Studii de aristotelism şi neoplatonism latin, editura Galaxia Gutenberg, Cluj, 2010, 280 p, 978-973-141-328-. 7. Şapte idei înrâuritoare ale lui Aristotel, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012, 159.

Accent, Cluj - Napoca, 2005; 16. Professori dell' Universita di Cluj: D. D. Roşca e N. Mărgineanu, în volum: Guerra e societa nel XX secolo, Editura Argonaut, Cluj - Napoca, 2007; 17. Consolidarea construcţiei europene, în volum: Uniunea Europeană după 50 de ani - între entuziasmul extinderii şi aprofundarea integrării

www.editura.ubbcluj.r

Centrul de Cercetări Literare și Enciclopedice al Facultății de Litere (UBB) și Editura Școala Ardeleană vă invită la lansarea volumului Literaturile române postbelice de Ion Simuț (Colecția Şcoala ardeleană de critică şi istorie literară, 2017). Despre carte și autor vor vorbi Călin Teutișan și Cosmin Borza Str. Observatorului, 1, Cluj-Napoca, Cluj, 400500, Cluj-Napoca. Bibliotecă. Citește mai depart Cluj-Napoca, RO-400028 Tel. 0264-59.38.33 Fax: 0264-59.08.18 Website: www.chem.ubbcluj.ro ȘCOALA DOCTORALĂ DE CHIMIE Admitere Studii doctorale - septembrie 2021 TEMATICI ȘI BIBLIOGRAFIE Pentru informații suplimentare candidații vor lua legătura cu conducătorul științific Prof. Habil. Dr. Claudia Valentina Cimpoi limatologie, Editura asa ărţii de Ştiinţă, luj -Napoca. Pop Gh., 1988, Introducere în Meteorologie şi limatologie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică

Presa Universitară Clujeană - Cluj University Pres

Editura ASCR, Cluj, Romania. 3,236 likes · 17 talking about this. Editura ASC Matiş Dumitru, Bazele contabilității, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2010 14. Oprean Victor-Bogdan, Ienciu Alin-Ionel, Suport de curs, 201 Editura Klausenbook. 1.089 de aprecieri. Editura Klausenbook este o editură cu sediul în Cluj-Napoca, înființată în anul 2019, care își propune să fie un partener de încredere al tuturor celor.. Cursul își propune prezentarea noțiunilor generale privind resursele umane și discutarea strategiilor și modelelor de administrare a resurselor umane în mod aplicat în serviciile sociale și întreprinderile de economie socială. Obiective specifice. familiarizarea cu terminologia specifică resurselor umane

Video: Cluj University Pres

Facultățile Universității Babeș-Bolyai, Universitatea

H. Lisei, Probability Theory, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, Romania, 2004, ISBN: 973-686-596-7. Organisatorical Experience Member of the Organizing Committee of the International Conference Numerical Analysis and Approximation Theory 5-8 July 2006, Babeş-Bolyai University, Faculty of Mathematics and Computer Science, Cluj-Napoca. Persoana fizica, Bucuresti, Editura Lumina Lex, 1993 5. Drept civil. Teoria generala, curs litografiat, Universitatea Babes-Bolyai, 1991. Alte responsabilitati profesionale si administrative. Responsabil cu centrul de perfectionare al agentilor imobiliari- Facultatea de Drept UBB. Limbi straine cunoscute. Engleza German Relevanța conținutului web şi a comportamentului utilizatorilor in analiza traficului. Diana Haliță (căs. Șotropa) 3rd Research project, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Cluj, October 2016. Scientific coordinator: Prof. dr. Boian Florian Mircea Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este prima universitate de cinci stele confirmată în România prin auditul internațional QS STAR al companiei britanice Quacquarelli Symonds (QS), compania care realizează și clasamentul QS al universităților lumii, unul dintre cele mai utilizate clasamente ale universităților astăzi. Acest nivel, și anume QS*****, corespunde unei.

Relatii internationale si S tudii Europene la Cluj, Editura Fundatiei pentru Studii Europene, 2002, Cluj-Napoca, Paun Nicolae, Istoria constructiei europene , Editura Fundatiei pentru Studii Europene, 1999, Cluj-Napoca, 688 p. Paun Nicolae, Constructia europeana moderna , Editura Fundatiei pentru Studii Europene, 1997, Cluj-Napoca, 214 p România după Marele Război. Provocări politico-diplomatice 1919-1920, Cluj-Napoca: Editura Mega, 202 Studia UBB Musica, LXI, 2, 2016, pp. 203 - 210. Gabriela Coca, Zoltán Gárdonyi's Chamber Music: A Fantasia for Violin and Organ Inspired by the Tune of the Hymn Entitled: Az én időm, mint a szép nyár (My Time Is Like the Shiny Summer).. Studia UBB Musica, LXII, 1, 2017, pp. 245 - 258 Foucault, Michel - Ordoliberalism in Naşterea biopoliticii, Editura Idea Design and Print, Cluj, 2007, pg. 125 - 150; Cornel Ban - Revoluţia neoliberală vine în România în Dependenţă şi dezvoltare. Economia politica a capitalismului românesc, Editura Tact, Cluj, pg. 157-193 Tema de aprofundare 1: Wacquant, Loïc

Something about UBB Cluj - YouTubeBiblioteci - Facultatea de Istorie şi Filosofie

Departamentul de limbi străine specializate

Activitatea în televiziune: Membru al primei redacţii TVR Cluj - redactor şi prezentator(1991-1994), Şef al secţiei Divertisment TVR Cluj(1994-1997), Director adjunct TVR Cluj(1997 - 2002), Director al unei companii de producţie TV care a produs programe pentru Antena 1 şi Televiziunea Română(2002-2008), Director de programe NCN. Colaboratori externi în colectivul editorial pentru traduceri: Camelia Sighiartău, (Dipl.-Phil. MA, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca) Traducătoare: engleză. Dragoş Nicolae Marian, (Dipl.-Phil. & Translator UBB Cluj-Napoca) Traducător: engleză. Andrei Szanto, (Dipl.Ing. UTCAN Cluj-Napoca Drutu, I (1995), Psihopedagogia deficientilor mintali (lectii), UBB, Cluj-Napoca Ghergut, Alois (2005), Sinteze de psihopedagogie speciala. Ghid pentru concursuri si obtinerea gradelor didactice, Editura Polirom, Iasi, Cap

Departamentul de Literatură comparată - UNIVERSITATEA

• Marta Petreu, Îi spuneam Papahagul, în Viaţa literară la Cluj, volum alcătuit de Irina Petraş, Cluj, Editura Eikon, 2013, pp. 309‒313. • Marta Petreu, Îi spuneam Domnule Profesor, cu majusculă, în Viaţa literară la Cluj, volum alcătuit de Irina Petraş, Cluj, Editura Eikon, 2013, pp. 306‒309 Șmecherii clujului parchează pe stradă, lângă Libraria Universității, fără a fi amendați sau fără a le fi ridicate mașinile. Asa se parcheaza in Cluj langa Libraria Universitatii in fata la cafenea.In timp ce polițaii fac trotuarul din fata librariei, ne-a scris Sergiu Bob.. Poliția locală nu și-a făcut simțită prezența petru a ridica mașinile, probabil pentru că.

Cluj University Press - Căutar

7.Mihăilă M., Corcodel Gh., Chirilov I., (1995) Cadastrul general şi publicitatea imobiliară-bazele şi lucrările componente, Editura Ceres, Bucureşt Cluj-Napoca: Editura Accent, 2011, pp. 311-321.ISSN 1841-5717 14. Universitatea din Cluj în anii 1945-1959, în Istoria Universității ³Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011 pp. 101-230. ISBN 978-606-543-222-2. 15. Anul 1948 în istoria Universităţii din Cluj ( Il 1948 nella storia del Univerisita d FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 1.4 Domeniul de studii Ştiinţe politice 1.5 Ciclul de studii Master 1.6 Programul de studiu 18. Strange Susan - State şi pieţeEditura Institutul european, 1997 19. Vlădoiu Nasty - Protecţia informaţiilor, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005 20. Wright-Neville David - Dicţionar de terorism, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2010 8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţi

Editura. Argonaut. Descriere. Anuarul Institutului de Istorie Orală (Annual of the Oral History Institute) is the publication of the Oral History Institute of the Faculty of History and Philosophy, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca. Currently, the journal is indexed in the CEEOL database. Since the publication of its first issue, in 1998. 05.05.2014, Cluj-Napoca Prof. univ. dr. Ion Albulescu 1 LIST OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS 1. PhD Thesis: T1. Power and fragility - on the modern man discourse, Babeş-Bolyai University, 1998. 2 Profesorul Corneliu-Mihail Lungu la 70 de ani, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviste, 2013, pp.839-845. The Ottoman Cultural Symbiosis, in Studia et Documenta Turcologica, no.1/2013, Institute of Turkology and Central-Asian Studies, Universitatea Babeș- Bolyai, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2013, pp.25-37. Romanya. a V a, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2013, ISBN 978-973-53-1161-2 10.Matiș, D (coord) (2012), Statistici privind indicatori utili analizei economice și evaluării proprietăților, Editura Grinta, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-126-361-8. Coautor capitolele 2.1 și 2.2. 11. Podoaba L., Nistor C. S., Contabilitate financiara.Studii de caz.

STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, CHEMIA, LII, 2, 2007 PROFESSOR PAUL ŞERBAN AGACHI Born in Bucharest on October 21 st, 1947, the personality of Professor Paul Şerban Agachi has become outlined already from the High Schoo Blogland. Synthesis of an Enquiry. În The Digital Generation: Self-representations, Urban Mythology and Cultural Practices International Conference (Miruna Runcan, Mihai Pedestru eds.) Cluj: Editura Limes, Cluj, ISBN: 978-973-726-646-0: 250p., 2011. Prizes 2016. Excellence in teaching, BBU, December 2016. Excellentia Prize of CSUBB, May. FACULTATEA DE GEOGRAFIE Cluj-Napoca, Str. Clinicilor 5-7 Tel: 0264-591807; Fax: 0264-597988 Email: geogr@geografie.ubbcluj.ro Website: http://geografie.ubbcluj.r Raluca RIPAN. (1894 - 1975). CHIMIST. Doctor cu menţiunea Summa cum laude, teza de doctorat intitulată Aminele duble corespunzând sulfaților dubli din seria magneziană. Specialist în chimie anorganică. Contribuții: Chimie analitică calitativă. Semimicroanaliză (ediţia I, 1954), Chimia metalelor, (vol.II. Ortodoxie și Occident. Problema influențelor eterodoxe în teologia ortodoxă, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2013, 444p. Asumarea transcendentală a vinei. Eseu despre transmiterea păcatului strămoșesc, Editura EIKON, Colecția Universitatis, Cluj Napoca, 2013, 180p

Libraria UBB Faceboo

Jan 29, 2020. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și Editura Universul Juridic organizează SMART LAW CONFERENCES. Psihologia judiciară în procesul penal, Ediția a II-a, Cluj Napoca, la data de 08 februarie 2019, începând cu ora 09,00 (înscrierile). Evenimentul va avea loc la. CURRICULUM VITAE . Nume: IONESCU Prenume: MIRON Data şi locul naşterii: 30 iulie 1933, comuna Vaideeni (Izvorul Rece), judeţul Vâlcea . Starea civilă: Căsătorit, 2 copii . Domiciliul: Cluj-Napoca, Splaiul Independenţei nr. 4, ap. 10 Studii superioare: Facultatea de Pedagogie-Psihologie, Universitatea Victor Babeş Cluj- Napoca (1952 - 1956). Informaţii personale Nume / Prenume PETREA DĂNUŢ Adresă 5-7, CLINICILOR, C.P. 40006, CLUJ-NAPOCA, CLUJ Telefon(oane) +4 064 59 22 14 Fax(uri) +4 064 59 79 8

Portal-ROLucrari, proiecte Camin studentesc UBB Cluj MACON - Poza 14ubb cluj Logo [ Download - Logo - icon ] png svgDepartment of Computer ScienceDe unde poți să-ți cumperi board games în Cluj | CLUJLIFELibrăria VED - Home | Facebook

19) Ion Albulescu, Mirela Albulescu, Strategii de predare şi învăţare a disciplinelor socio-umane, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000, 184 pag. 20) Ion Albulescu, Puterea ca telos axiologic. O încercare de antropologie filosofică, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 1999, 150 pag In lansare de carte on July 16, 2011 at 8:03 am. Duminică, 17 iulie, la orele 18.30, librăria Book Corner în colaborare cu editura Art vă invită la o întâlnire cu Mihai Barbu, autorul celebrului jurnal de călătorie Vând kilometri. Cartea deschide în premieră pofta cititorilor români pentru literatura de călătorie Echinox Journal is a bi-annual academic journal in comparative literature, world literature and imagination studies. It was first published by Babeș-Bolyai University in Cluj, Romania, in 2001, continuing the legacy of the renowned students' magazine Echinox, founded at the Faculty of Letters in 1968. On the one hand, Echinox Journal carries. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va utiliza, din anul universitar 2021-2022, o tehnologie HighTech în procesul de educație academică, printr-o schimbare de paradigmă în direcția unei noi pedagogii universitare, care a fost prezentată miercuri, 14 iulie 2021, începând cu ora 18:00, la Centrul de Industrii Creative al UBB din Cluj Innovation Park (CREIC) Gabriela COCA, (born in 1966 in Satu-Mare) is a musicologist and docent of the Babeş-Bolyai University / Cluj-Napoca, Faculty of Reformed Theology, Reformed Theology and Musical Pedagogy Department (she teaches musical forms, harmony, counterpoint, and the evolution and the development of the musical genres and forms) Editura Trei și Departamentul de Psihopedagogie Specială vă invită sâmbătă, 9 aprilie, ora 11.00 în Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UBB, Cluj (sala Alexandru Roșca) la evenimentul de lansare a cărţii Logopedia